SFP i Egentliga Finland presenterar kommunalvalsprogrammet

Pressmeddelande SFP i Egentliga Finland 14.2 2017

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland presenterade på måndag 13.2 sitt valprogram inför kommunalvalet 9.4 2017.

I kommunalvalsprogrammet samlar SFP i Egentliga Finland sina visioner under sex teman. Valprogrammet presenterades av SFP i Egentliga Finlands ordförande Marko Winter samt kretsens vice ordföranden Regina Koskinen och Åsa Gustafsson.

– Koskinen konstaterar att det är ytterst viktigt att folk går till valurnorna och röstar för att trygga att det finns SFP:are i de olika organen som berör social- och hälsovårdsfrågorna. Inför vårdreformen är det särskilt viktigt att de språkliga rättigheterna bevakas, som t.ex. inom sjukvårdsdistriktets styrelse.

– Egentliga Finland har alla möjligheter att vara landets föregångare gällande andra stadiets utbildning. Regionen bör svara på arbetslivets behov med tillräckliga utbildningsprogram. Gustafsson anser att det bör finnas andra stadiets enheter i de olika kommun- och stadsdelarna för att trygga ungdomarnas möjlighet att bo och studera i närheten av hemorten.

– En livskraftig skärgård och företagsamhet kräver fungerande och avgiftsfria skärgårdsförbindelser. Winter poängterar vikten av Åbo flygfält och att den nattliga flygledningen fortsättningsvis styrs från Åbo.

Förutom dessa punkter lyfter också SFP i Egentliga Finland upp vikten av ren miljö och hållbarhet och en smidig rörlighet inom regionen. Också fritid och föreningsliv är en viktig del som bör satsas på i och med att det skapar gemenskap och stärker hälsan. De vill också jobba för att maten i skolor, daghem och äldreboenden ska vara inhemsk och gärna närproducerad.

För mer information:

Kretsordförande Marko Winter, 040-1711905, marko.winter@sfp.fi

Vice ordförande Regina Koskinen, 040-5789098, regina.koskinen@gmail.com

Vice ordförande Åsa Gustafsson, 040-5650999, asa.gustafsson@kaarina.fi

Eva Biaudet on RKP:n pormestariehdokas

RKP:n Helsingin piiri on yksimielisesti nimennyt kansanedustaja Eva Biaudet’n pormestariuehdokkaakseen tulevissa kuntavaaleissa. Biaudet sanoo olevansa vastavoima ahdasmieliselle ja epäinhimilliselle ilmapiirille.

Lue edellinen artikkeli

Väståbolands kommunorganisation nominerade 10 kandidater

Kandidatantalet i Pargas är nu uppe i 45. Alla kandidater hittas på sidan sfpipargas.wordpress.com De nominerade är från Iniö och från Pargas. Från Iniö nominerades Rolf Schwartz och från Pargas... Lue lisää »

Lue seuraava artikkeli