SFP i Egentliga Finland samlades till kretsmöte i Åbo 22.4 2017

På lördagen samlades SFP i Egentliga Finland till kretsmöte i Åbo. Under mötet diskuterade SFP regionens framtid och kretsmötet kände ett missnöje med regeringens politik som sätter käppar i hjulet… Lue lisää »

På lördagen samlades SFP i Egentliga Finland till kretsmöte i Åbo. Under mötet diskuterade SFP regionens framtid och kretsmötet kände ett missnöje med regeringens politik som sätter käppar i hjulet för fortsatt utveckling.

Kretsmötet ser det som beklagligt att utvecklingen i den region som enligt undersökningar har de bästa tillväxtutsikterna, nu försvåras av att resurser förflyttas till andra förvaltningsnivåer och av en ovilja att möjliggöra flera utbildningsplatser för att möta arbetsmarknadens långsiktiga krav.

SFP i Egentliga Finland är oroad över konsekvenserna av den stundande landskapsreformen. Kretsen ser att det finns behov för en stärkt regionalpolitik och mer samarbete men att avsaknaden av beskattningsrätt gör landskapen tandlösa. Kretsen oroar sig också över de möjligheter enskilda yrkesutövare och småföretagare har att delta och agera i de nya landskapen.

Just nu går det bra för regionen, och SFP i Egentliga Finland vill satsa på utveckling och utbildning för att det ska fortsätta. Därför är kretsens budskap till regeringen att det behövs utbildningsplatser i Egentliga Finland. Arbetslösheten har minskat i hela regionen i och med att efterfrågan på arbetskraft har ökat, främst inom industrin och byggbranschen. För att kunna möta utvecklingen måste det vara möjligt att utbilda och också förbättra matchningen på arbetsmarknaden förslagsvis genom att konkurrensutsätta arbetsförmedlingen.

Kretsmötet diskuterade flera frågor under mötet som bland annat den ökade förekomsten av varg, den nya spaningslagstiftningen och tvåspråkiga skolor. Kretsen efterlyser flera verktyg för att kunna hantera ökningen av varg i regionen.

Mötet återvalde Marko Winter (Åbo) till kretsordförande och till vice ordförande valdes Regina Koskinen (Pargas) och Ghita Edmark (Kimitoön). Till styrelsen valdes Joachim Hesthammer, Åbo (ersättare John-Eric Sid, Åbo), Kurt Ekström, Pargas (ersättare Staffan Sundström, Pargas), Leif Byman, Kimitoön (ersättare Jan Drugge, Kimitoön), Märta Marjamäki, Nådendal (ersättare Emilie Gardberg, Salo), Jånna Koivunen, S:t Karins (ersättare Nina Lindholm, Svenska Kvinnoförbundet), Janne Johansson, SU (ersättare Rolf Schwartz, SU).

För mer information:

Kretsordförande Marko Winter, marko.winter@turku.fi, 040-1711905

Kuntia ei saa työntää heikoille jäille

Sote-uudistus tuo kunnille merkittäviä taloudellisia seurauksia. Suuri osa kuntien tehtävistä siirtyy maakunnille, kuten myös suuri osa tuloista. Jäljelle jäävät muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden kiinteistöt.

Lue edellinen artikkeli

Älkää juosko pää edellä seinään

Hallituksen esitetyn valinnanvapausmallin lausuntokierros sisälsi murhaavaa kritiikkiä koko sote-uudistusta kohtaan. Esimerkiksi kaikkiaan 80 % vastaajista oli sitä mieltä, että hallituksen tavoittelemat säästöt eivät tule toteutumaan.

Lue seuraava artikkeli