SFP i Nyland: Y-tåget en viktig kommunikationslänk för hela Västra Nyland

SFP i Nyland motsätter sig nedläggningen av Y-tåget, nedläggningen av Sjundeå och Ingå stationer samt minskning av tågturer på sträckan Karis-Hangö.

Den 15.9 meddelade Kommunikationsministeriet och VR-Group Ab om ändringar i inköp av tågtrafik som sker i mars 2016. I dessa förändringar ingår bl.a. slopandet av Y-tåget mellan Helsingfors och Karis, nedläggningen av Ingå och Sjundeå stationer samt minskandet av tågturer sträckan Hangö-Karis med fyra turer per vecka.

Svenska folkpartiet i Nyland har kontinuerligt jobbat för att det ska finnas möjligheter för invånare i Västra Nyland att använda sig av kollektivtrafik på räls för att röra sig och vi vill utveckla möjligheterna istället för att minska på dom. Goda förbindelser är en förutsättning för att kunna bo, arbeta och verka i Västra Nyland. Området har över 100 000 invånare varav tusentals arbetar inom metropolområdet.

Y-tågen är en viktig länk mellan landsbygd och stad som vi anser att är betydande för invånarna i Kyrkslätt, Sjundeå, Ingå och Karis. En nedläggning försämrar också Helsingfors regionens trafiks (HRT) service i Helsingfors, Esbo och Kyrkslätt. SFP i Nyland motsätter sig nedläggningen av Sjundeå och Ingå stationer. Speciellt Sjundeå station står ut från listan eftersom det görs nästan 100 000 resor/år (i genomsnitt är 265/dygn) vilket är över 70 000 (!) resor mera än från alla andra nedläggningshotade stationer.

SFP i Nyland oroar sig också över minskandet av tågturerna mellan Hangö och Karis. För Hangö ser vi tågtrafiken som ett logiskt alternativ för resandet eftersom vägen ofta kan vara tungt trafikerad med transporter från hamnen. Det är många invånare i regionen som flyttat till regionen för att det funnits möjlighet att pendla till sin arbetsplats i huvudstadsregionen. Flera av våra ungdomar väljer också studieplats utgående från att det finns god pendlingsmöjlighet mellan sin hemort och studieort.

SFP i Nyland kräver att Kommunikationsministeriet och VR-Group omvärderar sitt beslut gällande förändringarna i köp- och förpliktelsetrafiken och bibehåller Y-tågen samt stationerna i Ingå och Sjundeå samt utvärderar tåganvändningen på sträckan Hangö-Karis. Tågtrafiken i Västra Nyland har några år visat en ökning i passagerarantalet och det skulle vara synd att gå miste denna utveckling på grund av nedskärningar i tågturerna.

Tilläggsinformation Anders Walls +358 40 519 2991 

SFP: Garantera svenskspråkig psykvård även i framtiden

Den stundande social-och hälsovårdsreformen medför stora utmaningar när det gäller att kunna garantera den svenskspråkiga servicen i framtiden.

Lue edellinen artikkeli

Haglund: Hallitus petti lupauksensa

Viikko sitten hallitus lupasi toimittaa esittämiensä työmarkkinauudistusten sukupuolivaikutusarvioinnin. Lupaus annettiin eduskunnan kyselytunnilla.

Lue seuraava artikkeli