Sipoon RKP julkaisi vaaliohjelmansa

Sipoon RKP:n paikallisosasto on julkaissut kuntavaaliohjelmansa Lähellä sinua Sipoossa. RKP haluaa hyvinvoivan ja kaksikielisen kunnan, jossa asukkaat voivat hyvin ja viihtyvät.

– RKP on Suomen liberaalipuolue. Liberalismimme perustana ovat kunnioitus ihmisiä kohtaan, yksilön vapaudet ja oikeudet, tasa-arvo sekä sosiaalinen että globaali vastuu. Sipoossa työskentelemme hyvinvoivan ja kaksikielisen kunnan puolesta, jossa asukkaat voivat hyvin ja viihtyvät, sanoo Maria Liljeström, Sipoon RKP:n puheenjohtaja.

Sipoon RKP painottaa, että talouden on pysyttävä tasapainoissa ja, että kunnan kasvu on pidettävä kestävällä tasolla. Asukkailla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa ja tuntea osallisuutta päätöksenteossa, joka koskee heidän arkeaan.

Helposti saatava terveydenhuolto on perusehto kaikille asukkaille. Ikäihmisten eri palvelutarpeet huomioidaan yksilötasolla. Sipoon RKP painottaa myös toimivien ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tärkeyttä.

Sipoon RKP nostaa esille korkealaatuisen sivistyksen tärkeyttä ja kannattaa pienempiä yksiköitä ja ryhmäkokoja. Tarvitaan riittäviä resursseja, jotta aikaisessa vaiheessa pystytään

vastaamaan lasten erilaisiin ja vaihteleviin tarpeisiin. Sipoon RKP näkee kulttuurin yhdistävän sipoolaisia ja haluaa tasavertaiset mahdollisuudet liikuntaan ja ulkoilmaelämään.

Sipoon RKP painottaa järkevän maankäytön tärkeyttä. 

–  Sipoo tarvitsee eri tarpeisiin soveltuvia monipuolisia asuinalueita. Haluamme myös, että rakentamista kylissä helpotetaan. On tärkeää, että kunta vahvistaa elävän maaseudun luomaa vetovoimaa pääkaupunkiseudun läheisyydessä. Sipoon RKP haluaa myös, että Sipoon saaristoa kehitetään niin että saaristossa voi rakentaa, asua ja harjoittaa elinkeinoja, sanoo Clara Lindqvist, Sipoon RKP:n vaalikoordinaattori. 

Paikallinen yrittäjyys luo elinvoimaa. Sipoon RKP:n mielestä on tärkeää, että kunta toimii elävän elinkeinoelämän puolesta. Paikallisten yritysten markkinoimisen isäksi on tarvetta myös neuvonnalle ja yrittäjäkoulutukselle. Tarvitaan myös liiketiloja, sekä tiloja pienyrittäjille ja etätyötä tekeville.

Julkisen liikenteen hinnoittelu tulee olla tasavertainen ja kohtuullinen kaikille käyttäjäryhmille ja reittiliikenne sopeutetaan vastaamaan asukkaiden todellisia tarpeita.

Sipoon RKP:n mielestä on pyrittävä terveisiin rakennuksiin sekä yksinkertaiseen, mutta kestävään, energiatehokkaaseen ja toimivaan rakentamiseen. Kunnan toiminta on myös oltava mahdollisimman ympäristö- ja ilmastoystävällistä.


Linkki: Sipoon RKP:n kuntavaaliohjelma on luettavissa ja ladattavissa  https://kommunalval.sfp.fi/fi/vaalipiiri/uusimaa/sipoo/

Ollikainen ensimmäisestä kansallisesta lapsistrategiasta: Lasten oikeudet on oltava keskiössä

Tänään julkistettiin Suomen ensimmäinen lapsistrategia. Strategian tavoite on herättää yhteiskunnallista keskustelua lapsi- ja perhepolitiikasta. Meidän on tehtävä työtä lapsi- ja perheystävällisen yhteiskunnan puolesta. Lapsistrategia laadittiin parlamentaarisesti ja se luo pohjan sille lapsipolitiikalle, jota tehdään monen hallituskauden ajan. Strategian avulla halutaan varmistaa, että velvoitteet YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa toteutuvat niin hyvin kuin mahdollista Suomessa.

Lue edellinen artikkeli

Biaudet varoittaa koronanationalismista

Näytä selaimessa Biaudet varoittaa koronanationalismista - Pandemia, maahanmuuttokysymys ja ilmastoon liittyvät uhat – kuten myös koko talousalueen elpyminen – ovat haasteita, joihin on paras vastata yhteistyöllä, ei kapea-alaisella ja lyhytnäköisellä kansallisella politiikalla.

Lue seuraava artikkeli