Ollikainen ensimmäisestä kansallisesta lapsistrategiasta: Lasten oikeudet on oltava keskiössä

Tänään julkistettiin Suomen ensimmäinen lapsistrategia. Strategian tavoite on herättää yhteiskunnallista keskustelua lapsi- ja perhepolitiikasta. Meidän on tehtävä työtä lapsi- ja perheystävällisen yhteiskunnan puolesta. Lapsistrategia laadittiin parlamentaarisesti ja se luo pohjan sille lapsipolitiikalle, jota tehdään monen hallituskauden ajan. Strategian avulla halutaan varmistaa, että velvoitteet YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa toteutuvat niin hyvin kuin mahdollista Suomessa.

– Lapsistrategia on lyhyt, mutta erittäin monipuolinen ja laaja paketti. Se nostaa esille kaikkia niitä näkökohtia, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten hyvinvointiin. Kaikkien virkamiesten ja poliitikkojen tulisi lukea strategia. On tärkeää, että jatkossa päätöksiä tehdessä pysähdytään ja tarkastellaan asiaa lasten näkökulmasta, sanoo kansanedustaja Mikko Ollikainen, parlamentaarisen komitean jäsen.

Kansallisen lapsistrategian visioihin kuuluu muun muassa, että haavoittuvassa asemassa olevien lasten asemaa on turvattava ja tunnistettava paremmin ja että varhaiskasvatuksen ja koulutuksen on oltava korkealaatuista, tasa-arvoista ja monipuolista. Hyvien julkisten palveluiden paikallisella ja alueellisella tasolla sekä aktiivisen kansalaisyhteiskunnan on tuettava lasten erilaisia ​​tarpeita ammatillisen ja monialaisen yhteistyön avulla.

– Jokaisen tehtävänä – kaikilla tasoilla – on tarkistaa, että monipuolinen lapsistrategia toteutuu. Se on meidän velvollisuus lapsiamme ja nuoriamme kohtaan. Lasten on saatava kasvaa turvallisessa yhteiskunnassa ilman väkivaltaa, kiusaamista ja yksinäisyyttä. On tärkeää, että kaikki puolueet yksimielisesti ovat saavuttavat yhteiset tavoitteet näissä asioissa, Ollikainen sanoo.

Lapsistrategiaa on valmisteltu parlamentaarisesti, ja lasten asemalle on määritelty toimenpiteet, jotka toteutetaan ja valmistellaan jokaiselle hallituskaudelle. Sekä lapsia, nuoria että aikuisia on kuultu strategian valmistelussa.

RKP ja Kokoomus vaaliliittoon Oulussa – nimetty 87 ehdokasta

Kokoomuksen Oulun Kunnallisjärjestö (Oulun Kokoomus) nimesi torstaina 18.2. pidetyssä kokouksessaan uusia kuntavaaliehdokkaita. Kunnallisjärjestö vahvisti myös vaaliliiton RKP:n kanssa. Kokoomus ja RKP asettavat yhdessä täyden 100 ehdokkaan listan.

Lue edellinen artikkeli

Sipoon RKP julkaisi vaaliohjelmansa

Sipoon RKP:n paikallisosasto on julkaissut kuntavaaliohjelmansa Lähellä sinua Sipoossa. RKP haluaa hyvinvoivan ja kaksikielisen kunnan, jossa asukkaat voivat hyvin ja viihtyvät.

Lue seuraava artikkeli