Ställningstagande om grundlagsutskottets utlåtande gällande jourreformen

Svenska folkpartiets partistyrelse uttrycker sitt starka stöd för partiordförande Anna-Maja Henrikssons framgångsrika arbete i samband med behandlingen av jourreformen i riksdagens grundlagsutskott.

Grundlagsutskottets utlåtande möjliggör nu den så kallade 12 + 1 modellen, där också Vasa centralsjukhus får rätt till full dygnet runt-jour. Grundlagsutskottet har i sitt utlåtande starkt tagit ställning för en modell där både Vasa och Seinäjoki får fulljour-status. Grundlagsutskottet konstaterar i sitt utlåtande att de i grundlagens 17 § tryggade språkliga grundrättigheterna bäst förverkligas med en lösning där en full jour-enhet placeras i både Vasa och Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Grundlagsutskottets utlåtande är ett klart och tydligt ställningstagande för att de språkliga rättigheterna måste tryggas även i praktiken. Partistyrelsen understryker också att det är klart att ett oenigt grundlagsutskott inte skulle ha fört fram ett så här starkt ställningstagande för de språkliga rättigheterna.

Jourreformens behandling fortsätter nu i riksdagens social- och hälsovårdsutskott. SFP:s partistyrelse konstaterar att det nu är upp till också de övriga riksdagspartierna att bekänna färg i frågan gällande Vasa centralsjukhus framtid. Ifall de övriga partierna utöver i festtalen värnar om tryggandet av de språkliga rättigheterna bör de nu ta sitt ansvar och i den fortsatta behandlingen arbeta för att Vasa centralsjukhus får full dygnet runt-jour.

Henriksson välkomnar skolkuratorsändring

Personer med ämnesstudier på högskolenivå i socialsektorn föreslås bli behöriga skolkuratorer. I den nuvarande lagen finns inte utvecklingspsykologer i yrkesklassificeringen.

Lue edellinen artikkeli

Det finns ännu möjlighet till en klok lösning

Regeringspartierna borde ta sitt ansvar och inse att det finns möjlighet att fatta ett klokt beslut i social- och hälsovårdsutskottet på måndag, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

Lue seuraava artikkeli