Stefan Wallin: Stående skärgårdstrafik är som att klippa av Ring III

Riksdagsledamot Stefan Wallin, europaparlamentariker Nils Torvalds och kretsordförande för SFP i Åboland Michael Oksanen deltog i en diskussion i Korpo på måndagen kring skärgårdstrafiken.

De var överens om att skärgårdens förbindelser är ett nationellt intresse, som måste ges rätt proportioner.

– En levande skärgård där människor kan leva och bo förutsätter fungerande förbindelsebåtstrafik, säger Michael Oksanen, kretsordförande för SFP i Åboland och EU-kandidat.

– När skärgårdstrafiken står, är det som att klippa av ring trean utanför Helsingfors. Färjor och förbindelsebåtar är skärgårdsbornas väg över vatten, säger riksdagsledamot Stefan Wallin (SFP). Ny servicenivå för upphandling Trafikministeriet utarbetar för tillfället nya definition för förbindelsebåttrafikens servicenivå. De nya definitionerna fastställer vilka krav tjänste-erbjudare i upphandlingarna ska uppnå.

– Idag är det oftast så, att det billigaste upphandlingsalternativet vinner efter en lång process. En tillräcklig servicenivå innehåller också andra element, som exempelvis servicenivå i trafiken, menföresegenskaper, lastkapacitet och miljöfaktorer. Dem strävar vi efter att ge mer tyngd. Den aktiva kontakten med trafikministeriet fortsätter, säger Stefan Wallin.

– Den stora frågan för framtiden kommer att handla om hur vi sköter upphandlingen. Vi måste bli smidigare, våra myndigheter måste bli smidigare och resultaten måste bli bättre. Och för vår småindustri behöver vi fasta förbindelser, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Färjorna mellan Pargas och Nagu kräver ca 5,5 miljoner euro i driftskostnader årligen. Färjunderhållet uppgår till flera gånger den summan under samma tidsperiod.

– På 20-25 års sikt lönar det sig med fast vägförbindelse mellan Pargas och Nagu, som även skulle bidra till ekonomisk utveckling i hela Åboland, fortsätter Wallin. Diskussionen kring skärgårdstrafiken drog fullt hus – ett fyrtiotal personer deltog i diskussionstillfället i Korpo.

Diskussionen inleddes av Stefan Wallin och NTM-centralens chef för trafikroteln Matti Vehviläinen.

Päivi Storgård ställer upp för omval

Partiets nuvarande vice ordförande, stadsfullmäktigeledamot och EU-valskandidat Päivi Storgård, ställer då upp för omval till viceordförandeposten.

Lue edellinen artikkeli

Nylund haluaa lisää hedelmiä ja vihanneksia kouluun

Kansanedustaja Mats Nylund on tänään tehnyt kirjallisen kysymyksen koskien hedelmien ja vihanneksien tarjoamista kouluissa.

Lue seuraava artikkeli