Svenska seniorer i Nyland: Varghotet gör att äldre inte vågar gå ut

Känslan av missnöje med lagstiftningen ökar. Och splittringen mellan grupper för och emot vargen blir större.

SFP:s seniorer i Nyland är oroade över det växande vargproblemet i landskapet. Överallt har skador noterats.

− Vargar utan naturlig respekt för människor rör sig i hela Nyland. Otaliga får har rivits, men också några kor. Jakthundar har dödats. Ryttare har förföljts av närgångna vargar och hästar har anfallits. Så här kan det inte fortsätta, säger Gunvor Brettschneider som är ordförande för Svenska Seniorer i Nyland.

Djuren på landsbygden får inte beta fritt såsom tidigare. Och statens anslag för vargstängsel är slut. Men värst är det för barnen.

− Barn får extra skolskjutsar från hemtrappan till skolan, likaså dagisbarn. Både skolor och daghem har numera system för att varna för vargar. Lägerskolor och mulleverksamhet minskar, påpekar Brettschneider.

I ett uttalande säger Seniorerna att det är svårt att lita på viltcentralens uppgifter om antalet vargar, inte heller på att vargen i Finland skulle vara utrotningshotad.

− Känslan av otrygghet ökar i takt med vargobservationerna.

Människor undviker numera att röra sig fritt i skogen. Barn vågar inte heller leka och bygga kojor som tidigare. Bär- och svampplockning har minskat på grund av rädslan för vargen.

− Många seniorer i glesbygden vågar knappt gå ut efter mörkrets inbrott. Känslan av missnöje med lagstiftningen ökar. Och splittringen mellan grupper för och emot vargen blir större, säger Brettschneider.

I grundlagen framhålls att alla har rätt till liv och personlig frihet, integritet och trygghet. Och att var och ens egendom ska vara tryggad. Dessutom bör var och en medborgare har rätt att skaffa sig försörjning genom arbete, yrke eller näring enligt eget val.

− Landsbygden får inte drabbas så här hårt. Det hör till riksdag och regering att se till att grundlagen följs.

Styrelsen för Svenska Seniorer i Nyland har ledamöter från Raseborg i väst till Lovisa i öst.

Adlercreutz: Syöpään sairastaneiden jälkiseurantaan

Adlercreutz toivoo, että ryhdyttäisiin järjestelmällisesti seuraamaan syövän jo taakseen jättäneiden nuorten potilaiden tilaa.

Lue edellinen artikkeli

Ingo: Nu krävs breda insatser för att få bukt med vargen

i kan inte ha ett samhälle där rovdjur tillåts ses som en naturlig del bland befolkningen.

Lue seuraava artikkeli