Susia esiintyy yhä yleisemmin eri puolilla maatamme. Susihavainnot ovat lisääntyneet sekä Pohjanmaalla että läntisellä Uudellamaalla.
Koska muutos on ollut nopea, on erittäin tärkeää, että kansalaiset ja viranomaiset toimivat yhdessä ja että väestön huoli otetaan mitä vakavimmin. RKP:n mielestä on alennettava kynnystä myöntää poikkeuslupia suden kaatamiselle.

Christoffer Hällfors

Politiikka ja data-analyytikko, kunnnallissihteeri

Yhteystiedot »

Norrback: Suden kannallishoidollisen metsästyksen käsittelymenetelmää pitää selventää

Maa- ja metsätalousvaliokunta antoi tänään mietintönsä metsästyslain 41 §:n muuttamisesta. Ehdotetulla lailla täsmennettäisiin eräiden riistaeläinlajien pyydystämiseen tai tappamiseen tarkoitettujen poikkeuslupien myöntämisedellytyksiä, mikä käytännössä helpottaisi suden kannallishoidollista metsästystä. Kansanedustaja ja valiokunnan jäsen Anders Norrback (RKP), on erittäin tyytyväinen valiokunnas päädyttyyn lopputulokseen.