Tärkeä tuki maaseutuelinkeinoille

Hallitus esitteli tänään maatalouden alkutuotannon tukien jakautumista käsittelevän asetuksen, jonka johdosta koronakriisistä kärsineillä turkistarhaajilla on mahdollisuus saada merkittävää taloudellista tukea. RKP:n pohjalaiset kansanedustajat pitävät turkistarhauksen tuen lisäämistä tervetulleena.

– Tämä on tärkeä päätös koko turkistaloudelle, joka on erittäin tärkeä elinkeino pohjanmaan maaseudulle, toteavat kansanedustajat Anders Norrback, Mikko Ollikainen ja Joakim Strand

Päätös tuo valonpilkahduksen ahdinkoon joutuneelle elinkeinolle, joka on joutunut maksamaan suhteettoman kovan hinnan meneillään olevan koronakriisin takia. Koronakriisistä kärsiville yrityksille maksettavan yleisen kustannustuen enimmäismäärää korotetaan 10 000 eurosta 80 000 euroon. 

– Tuen saaminen voi olla ratkaisevaa monien yritysten selviämiselle. Tällä turvataan työpaikkoja ja vientituloja, mikä on välttämätöntä ja vastuullista taloudellisesta ja työllisyyspoliittisesta näkökulmasta. Työpaikkojen säilyttäminen on ensisijaista poikkeuksellisina kriisiaikoina. Elinkeino työllistää lähemmäs 4 000 ihmistä, ja elinkeinolla on suuri työllistävä vaikutus myös muihin alueen aloihin, sanovat Norrback, Ollikainen ja Strand.

RKP:n pohjalaiset kansanedustajat tulevat jatkossakin työskentelemään aktiivisesti kotimaisen turkiseläintuotannon ja yrittäjyyden tukemisen puolesta koko maakunnassa. 

Blomqvist: Tärkeä tuki alkutuotannolle

Hallitus päätti tänään tilapäisestä tuesta alkutuotannon yrittäjille. Tuki annetaan koronakriisistä kärsiville yrityksille.

Lue edellinen artikkeli

Blomqvist: Vahva pohjoismainen perusta hallituksen ulkopolitiikassa

Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon. Selonteko määrittelee lähtökohdat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikalle, siinä arvioidaan toimintaympäristöä ja esitetään tavoitteet ja painopisteet.

Lue seuraava artikkeli