Blomqvist: Vahva pohjoismainen perusta hallituksen ulkopolitiikassa

Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon. Selonteko määrittelee lähtökohdat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikalle, siinä arvioidaan toimintaympäristöä ja esitetään tavoitteet ja painopisteet.

Aikoina, jolloin globaalit tulevaisuusnäkymät eri syistä ovat epävarmoja, Suomelle on entistä tärkeämpää laatia analyyttinen ja selkeä selonteko, kuten tänään olemme tehneet. Selonteko painottaa Suomen ulkopolitiikassa selkeästi ihmisoikeuksia, demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, tasa-arvoa ja samalla myös meidän itsenäisyyden turvaamista. On myös tärkeää, että Suomi selkeästi viestii mitä kansainvälisiä yhteistyömuotoja haluamme kehittää ja syventää sekä ulkopoliittisesta että puolustuspoliittisesta näkökulmasta, sanoo Thomas Blomqvist, Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri.

Selonteossa todetaan, että yhteistyön syventämistä Ruotsin kanssa jatketaan ilman ennalta määriteltyjä rajoitteita ja, että laaja-alainen pohjoismainen yhteistyö on yhä tärkeämpää epävakaassa kansainvälisessä toimintaympäristössä.

– Pohjoismaat ja erityisesti Ruotsi nostetaan esille yhteistyökumppaneiksi, joihin Suomella on aivan erityinen suhde. Kirjaukset suhteiden laajentamisesta, syventämisestä ja parantamisesta sekä ulko- että puolustuspolitiikassa ovat merkityksellisiä. Samalla painotetaan, että Pohjoismaiden tulee olla maailman parhaiten integroitunut alue. Tämä on tärkeää, kun Suomi vuodenvaihteesta toimii puheenjohtajamaana useassa pohjoismaisessa yhteistyöelimessä ja tämä antaa myös minulle vahvan mandaatin tehtävässäni pohjoismaisena yhteistyöministerinä, ministeri Blomqvist sanoo.

Tärkeä tuki maaseutuelinkeinoille

Hallitus esitteli tänään maatalouden alkutuotannon tukien jakautumista käsittelevän asetuksen, jonka johdosta koronakriisistä kärsineillä turkistarhaajilla on mahdollisuus saada merkittävää taloudellista tukea. RKP:n pohjalaiset kansanedustajat pitävät turkistarhauksen tuen lisäämistä tervetulleena.

Lue edellinen artikkeli

Anna-Karin Tötterman hakee jatkokautta Turun RKP:n johdossa

Anna-Karin Tötterman hakee jatkokautta Turun RKP:n puheenjohtajana järjestön syyskokouksessa 12. marraskuuta.

Lue seuraava artikkeli