Teitä hoidetaan huonosti

Kansanedustajat Anna-Maja Henriksson ja Mats Nylund ovat 22.3.2017 jättäneet kirjallisen kysymyksen eduskunnalle teiden huonontuneesta tilasta.

Kysymyksessään he tiedustelevat mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä turvatakseen kunnossapidon laatuvaatimukset sekä vähentää haittavaikutuksia, joita kelirikko aiheuttaa.

Tieverkon ylläpito kuuluu yhteiskunnan perustehtäviin. Teiden ylläpito on tänä talvena ollut haastavaa. Puutteelliset resurssit ja muuttuvat kelit ovat huonontaneet tienpäällysteitä, aiheuttaen esimerkiksi syviä uria. Tämä aiheuttaa autoilijoille vaaratilanteita, jotka pahimmillaan voivat johtaa ulosajoihin ja törmäyksiin.

– Tänä talvena teiden huono talvikunnossapito on vaatinut aivan liian monta kuolonuhria, muun muassa valtatie 8:lla, sanoo Rkp:n puheenjohtaja Henriksson. Joka vuosi teiden ylläpito on vaikeaa muuttuvien kelien takia, mutta tänä vuonna seuraukset ovat olleet poikkeuksellisen traagisia.

Liikennevirasto ja ELY-keskukset vastaavat teiden talvikunnossapidosta. Ne puolestaan palkkaavat urakoitsijoita ja heidän aliurakoitsijoitaan hoitamaan teiden talvikunnossapitoa. Urakoitsijoiden vastuulla on tarkkailla ja varmistaa että tienpidon laatuvaatimukset täyttyvät. Mahdollisista laatuvaatimusten puutteista urakoitsijoiden tulee raportoida ELY-keskuksille, ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin laadun varmistamiseksi.

– Yksi teiden talvikunnossapidon ongelmista on se, että palkkauksen jälkeen urakoitsijoille asetetut tieylläpidon laatuvaatimukset eivät täyty. Tänä vuonna ongelmana vaikuttaa olevan juuri tieylläpidon laadulliset puutteet, toteaa kansanedustaja Nylund. Jotta tiet olisivat turvallisia liikenteelle ympäri vuoden, meidän täytyy turvata tieylläpidon laatu sekä parantaa laadullisten puutteiden raportointia.

Rasisminvastainen työ on hyvinvoivan yhteiskunnan perusta

Punaisen Ristin rasisminvastainen viikko on käynnissä. Ruotsalainen kansanpuolue osallistuu aktiivisesti kaikilla tasoilla rasisminvastaiseen työhön, ja työskentelee oikeudenmukaisen, avoimen ja demokraattisen yhteiskunnan puolesta.

Lue edellinen artikkeli

Enemmän kieliä, ei vähemmän

Kansanedustaja Mikaela Nylander on huolissaan suomalaisten lasten ja nuorten heikkenevistä kielitaidoista.

Lue seuraava artikkeli