Tillräckliga polisresurser måste tryggas

Polisen bör vara närvarande i samhället, säger Thomas Blomqvist. Vi kan inte offra landets inre säkerhet för att spara pengar.

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten säger öppet att många brott blir outredda på grund av resursbristen. För polisens del innebär det en klar minskning av övervakning av allmänna platser vilket sannolikt ökar antalet störningar och brott, heter det i redogörelsen som riksdagen diskuterade på tisdag.

– Detta är häpnadsväckande rak och oförskönad text. Det är skäl att fråga sig vilken inverkan detta har på den allmänna rättsuppfattningen, säkerhetskänslan och polisens egen arbetsmoral, säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

Han säger att man inte borde undervärdera betydelsen av att även mindre brott utreds och att polisen är närvarande i samhället för att preventivt hindra brott.

Men ansvaret för den inre säkerheten kan naturligtvis inte enbart överföras på polisen.

– Väsentligt är att i samhället på bred front – i skolor, kommuner, föreningsliv och andra sociala sammanhang – motverka utslagning. Det är genom preventivt arbete och integrationsinsatser som vi kan se till att det inte uppstår utanförskap som i förlängningen kan hota den inre säkerheten, säger Blomqvist.

Adlercreutz: Istumme kaikki samassa veneessä

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Suomen Yrittäjät ovat erimielisiä paikallisen sopimisen roolista kilpailukykysopimuksessa. RKP:n kansanedustaja Anders Adlercreutz näkee suomalaisen politiikan luottamuspulan heijastuvan EK:n ja Yrittäjien nahisteluun.

Lue edellinen artikkeli

Helsingfors: Stark svensk utbildningsenhet

SFP:s stadsfullmäktigegrupp föreslår, med stöd av Helsingfors tvåspråkighetskommitté, att en stark servicehelhet för den svenska utbildningen grundas i Helsingfors.

Lue seuraava artikkeli