Poliisin riittämättömät voimavarat ovat johtaneet kestämättömään tilanteeseen, jonka on annettu jatkua liian kauan. Moni rikos jää selvittämättä resurssien puutteessa. Kansalaisten oikeusturva on turvattava. Sen takia pitää mielestämme muun muassa varmistaa riittävät resurssit oikeuslaitokselle, poliisi mukaan lukien.

Andreas Elfving

Poliittinen sihteeri, Kansainvälisten asioiden sihteeri

Yhteystiedot »