Poliisin riittämättömät voimavarat ovat johtaneet kestämättömään tilanteeseen, jonka on annettu jatkua liian kauan. Moni rikos jää selvittämättä resurssien puutteessa. Kansalaisten oikeusturva on turvattava. Sen takia pitää mielestämme muun muassa varmistaa riittävät resurssit oikeuslaitokselle, poliisi mukaan lukien.

Christoffer Hällfors

Politiikka ja data-analyytikko, kunnnallissihteeri

Yhteystiedot »

Ollikainen: Ruotsinkielisillä nuorilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet tietoon rikoksista

Uusi verkkosivu, Nuoret ja rikollisuus -sivusto, on kehitetty yhteistyössä poliisin ja sisäministeriön kanssa. Verkkosivuston tavoitteena on edistää 12-18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rikosten ilmoittamista poliisille ja pyrkiä parantamaan heidän asemaansa rikoksen uhreina sekä varmistamaan heidän oikeutensa saada apua. Sivu on kohdennettu erityisesti lapsille ja nuorille ja antaa vastauksia ja apua kysymyksiin, jotka koskevat rikoksia. Sivut ovat saatavilla ainoastaan suomeksi.