Torvalds: Ilmasto voitti tänään

Tänään, 28 marraskuuta Europarlamentti on äänestänyt kahdesta mietinnöstä jotka nostavat esille parlamentin kannat ja alleviivaa ilmastokriisin hätätilaa ja toimien tarvetta. Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/RENEW) haluaa EU:n ottavan globaalin ilmastojohtajuuden ja olevan ilmastoneutraali vuonna 2050 mennessä.

Ensimmäinen äänestetyistä mietinnöistä koski Europarlamentin kantoja tulevaa COP25-ilmastokokousta varten. Kokous alkaa ensi viikolla Madridissa. Mietintöön sisältyy kaikki huippukokouksen esityslistalla olevat asiat ja se nostaa eritoten esille Pariisin ilmastosopimikseen kuuluvan sääntökirjan loppuun viemisen. Sääntökirja päättää muun muassa siitä, miten voimme vähentää päästöjä niin markkinaehtoisilla kuin ei-markkinaehtoisilla osuusjärjestelmillä. Torvalds, joka on yksi mietinnön kirjoittajista kommentoi seuraavasti:

– Jotta voimme tulevaisuudessa kutsua itseämme ilmastojohtajiksi, niin arvojohtajina kuin käytännössä, meidän on pakko kiristää päästötavoitteita. Se onnistuu, mikäli EU korottaa tavoitetasoaan päästövähennysten kanssa 40 prosentista 55 prosenttiin vuonna 2030, suhteessa vuoden 1990 tasoon.

Torvalds tulee matkustamaan Madridiin osana Euroopan parlamentin valtuuskuntaa COP25-kokoukseen. Torvalds edustaa siellä liberaalia Renew Europe-ryhmää.

Toinen hyväksytyistä mietinnöistä koskee ilmastohätätilan julistamista. Parlamentin hyväksyessä mietinnön Euroopasta tuli ensimmäinen maanosa, joka tällaisen julistuksen on tehnyt. Saman asian on tehnyt moni kaupunki, maakunta ja maa maailmanlaajuisesti.

– Julistus sisältää muun muassa vaatimuksen eilen hyväksytylle Von der Leynin komissiolle, siitä että kaikki heiltä tuleva lainsäädäntö tulee ottamaan huomioon tavoitteen rajoittaa ilmastonmuutos 1,5 asteeseen Celsiusta. Tämä vaatii jokaiselta eurooppalaiselta instituutiolta toimia, ja että he voivat toimittaa uskottavia ratkaisuja tähän eurooppalaiseen ja globaaliin haasteeseen, Torvalds päättää.

Tulevaisuusvaliokunta vierailee Vaasassa


Kansanedustaja Joakim Strand (r.) on puheenjohtajan ominaisuudessa kutsunut eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan Vaasaan. Tulevaisuusvaliokunta on aikaisemmin syksyllä tutustunut tutkimuskeskus CERNiin Sveitsissä, mutta valiokunnan ainoa virallinen kotimaanmatka suuntautuu Vaasaan.

Lue edellinen artikkeli

Rehn-Kivi ja Bergqvist: Ruotsinkielinen palomieskoulutus turvattava


Kansanedustajat Veronica Rehn-Kivi (RKP) ja Sandra Bergqvist (RKP), jotka myös toimivat Ruotsinkielisen Palo- ja pelastusalan liiton sekä Folktingetin puheenjohtajina, tapasivat eilen Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtajan Peter Johanssonin ja Ahvenanmaan vt. pelastusjohtajan Karl Nordlundin, keskustellakseen ruotsinkielisestä palomieskoulutuksesta. Vaikka tarve ruotsinkieliselle koulutukselle Suomessa on suuri, edellinen ruotsinkielinen kurssi järjestettiin vuonna 2011. Pula ruotsia osaavasta henkilökunnasta pelastustoimessa on tulevaisuudessa tosiasia, ellei toimiin ryhdytä.

Lue seuraava artikkeli