Torvalds muistuttaa komissiota vesivoiman roolista osana EU:n kestävää kehitystä

Kuinka Euroopan komissio aikoo ottaa huomioon vesivoiman merkittävän roolin tulevissa energiapoliittisissa aloitteissaan ja miten komissio arvioi EU:n sisällä tuotetun vesivoiman merkityksen osana EU:n energiatuontiriippuvuuden vähentämistä?
Näin kuului Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvaldsin (RKP/Renew) viimeisin kirjallinen kysymys Euroopan komissiolle. Torvalds kysyi myös miten komissio varmistaa, että kaikkien uusiutuvien energialähteiden teknologiat otetaan puolueettomasti huomioon tulevissa energiapoliittisissa aloitteissa?

– Vesivoiman osuus uusiutuvan sähkön tuotannosta vuonna 2018 oli yli 36 %, ja sähköistymisen lisääntyessä merkitys kasvaa edelleen tulevina vuosina, Torvalds mainitsee.

Torvalds korostaa, että vaelluskaloja ja niiden reittejä ei pidä unohtaa päätöksenteossa. Vesivoiman hyödyt, joustavan tuotannon ja varastoinnin mahdollistajana mittakaavassa, joka voi kompensoida aurinko- ja tuulivoiman vaihtelevaa tuotantoa, ovat kuitenkin Torvaldsin mukaan selvät.

– Lisäksi vesivoimalla edistetään kaikkia komission kolmea keskeistä energiantuotantoon liittyvää poliittista tavoitetta: se on turvallinen, kilpailukykyinen ja puhdas, Torvalds toteaa.

Komissio asettaa kuitenkin suuria ympäristövaatimuksia vesivoimalle äskettäisessä ehdotuksessaan kestävän rahoituksen kriteereiksi.

– Komission ehdotus asettaa vesivoimalle kohtuuttomia ympäristövaatimuksia ja on vesipolitiikan puitedirektiivin vastainen. Voidaan kyseenalaistaa, ylittääkö komissio toimivaltansa, kun esimerkiksi teknologianeutraaliuden periaate energiantuotannossa jää huomioimatta, Torvalds sanoo.

Komission vastauksessa korostetaan vesivoiman merkitystä tulevassa energiasiirtymässä

Vastauksessaan Euroopan komissio on Torvaldsin kanssa samaa mieltä siitä, että vesivoiman merkitys tulee kasvamaan tulevina vuosina.

”Vesivoima on uusiutuva energialähde, jolla on tärkeä rooli uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamisessa ja joka voi tarjota joustavuutta energiajärjestelmään”, komission kirjallisessa vastauksessa todetaan.

EU:n uusiutuvaa energiaa koskevaa direktiiviä tarkistettaessa, komissio korostaa, että kaikilla uusiutuvilla energialähteillä tulisi olla samat lähtökohdat. Komissio tunnistaa vastuunsa ”pyrkiä luomaan puitteet, jotka mahdollistavat kaikkien kestävien uusiutuvien energiamuotojen, myös vesivoiman, kehittämisen EU:ssa”.

– Vastaus on toivoa herättävä. Nyt komission tehtävä on täyttää lupauksensa, Torvalds päättää.

Torvalds: Rokotekeskustelussa yhteenvedon aika

Keskiviikkona 10. helmikuuta Euroopan parlamentin täysistunnossa parlamentin jäsenillä oli tilaisuus keskustella komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa EU-komission tavasta hoitaa rokotteiden hankintaa ja keskustelua sen ympärillä.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson: On jokaisen suomalaisen, myös jokaisen perussuomalaisen etu, että Suomi on EU:n jäsen

- Olen vakuuttunut siitä, että on jokaisen suomalaisen, myös jokaisen perussuomalaisen etu, että Suomi on EU:n jäsen.

Lue seuraava artikkeli