Torvalds olisi mielellään kuullut päivän puheen unionin tilasta 4 vuotta sitten: ”Mahdollinen lupaus paremmasta”

Keskiviikon vuosittaisessa puheessa unionin tilasta nähtiin taisteluvalmis Ursula von der Leyen. Jäljellä olevat 267 päivää EU-vaaleihin, vaikuttivat komission puheenjohtajan valintoihin sekä sanojen että teemojen osalta.

– von der Leyen on saanut kritiikkiä omista riveistään komission vihreitä ja vasemmistoa mukailevista arvoista käynnissä olevan toimikauden aikana. Päivän puheessa oli monta viittausta hyvinvointiin, turvallisuuteen ja rohkeuteen toimia, kun Kiina ei seuraa sääntöjä kansainvälisillä markkinoilla. Nämä ovat loistaneet poissaolollaan hänen aiemmissa puheissaan, mikä on selkeä merkki vaalien lähestymisestä ja siitä, että hän mielellään jatkaisi puheenjohtajana myös seuraavalla toimikaudella, sanoo Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/Renew).

Uusi retoriikka Kiinan suhteen näkyi mm. lupauksena tehdä selvitys maan epäillyistä laittomista valtiontuista sähköajoneuvomarkkinoilla.

Viime aikojen vaalitulokset ja mielipidemittaukset eri jäsenmaissa osoittavat, että seuraava komissio voi näyttää hyvin erilaiselta verrattuna nykyiseen. EU:n yhtenäisyyttä kyseenalaistetaan samalla, kun paine unionin ja budjetin laajenemiseen kasvaa.

– Oli odotettavissa, että puhe pyrkisi saamaan komission tämän toimikauden aikana tehdylle työlle jonkinlaisen hyväksynnän. Samoin oli selvää, että EU:n laajennus Ukrainaan ja Länsi-Balkaniin mainittaisiin tärkeänä. Olen kuitenkin iloisesti yllättynyt lupauksesta kuunnella yrityksiä ja siitä, että vuoropuhelua varsinkin pienyritysten kanssa tullaan priorisoimaan. Tähän asti nykyinen komissio on onnistunut sivuuttamaan tämän asian kokonaan, Torvalds jatkaa. 

Puheessa katsottiin siis taaksepäin onnistumisia ja toiveikkaasti eteenpäin, eurooppalaiseen yhtenäisyyteen ja kilpailukykyyn kansainvälisillä markkinoilla nojaten. 

– Nyt annettiin myös vanhoille lupauksille uudet nimet, jotta ne näyttäisivät uusilta. Ennen ollaan puhuttu vanhan lainsäädännön poistamisesta jokaisen uuden ehdotuksen yhteydessä. Nykyinen komissio ei ole seurannut tätä ohjenuoraa mutta sen sijaan von der Leyen lupasi nyt yksinkertaistaa ja vähentää raportointitaakkaa 25 prosentilla. Puheessa oli siis vanhaa kierrätettyä materiaalia mutta myös monta hyvää asiaa, jotka mielelläni olisin nähnyt aikaisemmin. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan, Torvalds päättää.

Wickström: Maailman onnellisin maa ei saa kääntää selkäänsä kasvavien huumeongelmien edessä

RKP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Henrik Wickström on huolissaan kasvavasta määrästä huumekuolemia Suomessa. Vuonna 2021 huumausaineisiin kuoli Suomessa vajaat 290 henkilöä. Jokaisella näistä ihmisestä on oma tarinansa, omat läheisensä ja ystävät, jotka ovat jääneet näitä menetettyjä henkilöitä kaipaamaan. Diakonissalaitos tiedotti eilen, että Suomi on jo kärjessä alle 25-vuotiaiden huumekuolemissa.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz talousarvioesityksestä: Tärkeitä panostuksia Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseksi

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz on tyytyväinen hallituksen neuvottelutulokseen talousarvioesityksestä vuodelle 2024. Esityksessä keskitytään Suomen julkisen talouden vahvistamiseen ja velkaantumiseen hillitsemiseen. Esitys sisältää panostuksia, jotka vahvistavat Suomen kilpailukykyä.

Lue seuraava artikkeli