Torvalds: Pakkausjäteasetuksesta sopu!

Euroopan parlamentti ja Eurooppa-neuvosto pääsivät maanantaina sopuun pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevista uusista säännöistä. EU asettaa ensimmäistä kertaa jäsenmaille velvoitteen vähentää pakkausjätteen määrää vähintään 5 % vuoteen 2030 mennessä, 10 % vuoteen 2035 mennessä ja 15 % vuoteen 2040 mennessä. Myös maltilliset tavoitteet koskien uudelleenkäytettäviä astioita otetaan käyttöön. Tällä hetkellä jokainen Euroopan kansalainen tuottaa keskimäärin 190 kg pakkausjätettä vuodessa.

– Onnistuimme varmistamaan lopputuloksen, joka johtaa toimiin jätemäärän vähentämiseksi ja ottaa samalla huomioon useita Suomelle tärkeitä näkökulmia, iloitsee Nils Torvalds (RKP/Renew), joka toimi parlamentin teollisuusvaliokunnan neuvottelijana prosessin aikana.

Asetuksessa tunnustetaan muun muassa tarve innovatiivisiin ratkaisuihin, kuten biopohjaiseen muoviin, sekä poikkeukset uudelleenkäytettävien juomapakkausten tavoitteiden saavuttamisesta silloin, kun korkea kierrätysaste voidaan osoittaa. Käytännössä jälkimmäinen tarkoittaa, että panttijärjestelmämme Suomessa on turvattu, kunhan pystymme osoittamaan muovi-, alumiini- ja lasipakkausten riittävän korkean kierrätysasteen. Juuri muovin kierrätysaste tulee olemaan suurin haaste suomalaisesta näkökulmasta.

– Olemme olleet Suomessa laiskoja muovijätteen kierrätyksen suhteen. Ei ole mitään syytä salata, että tämän osatavoitteen saavuttaminen vaatii määrätietoisia toimenpiteitä kansallisella tasolla. Mutta ei ole myöskään mitään syytä, miksi emme Suomessa voisi saavuttaa muovikierrätyksen tavoitteita tulevaisuudessa, Torvalds huomauttaa. Koska onnistumme olemaan parhaita tai parhaiden joukossa EU:n tasolla muiden materiaalien kierrättämisessä, on muovin kierrätyksessä viime kädessä kyse tottumuksista, joita voidaan ja yksinkertaisesti täytyy muuttaa.

Parlamentin ja neuvoston odotetaan hyväksyvän sopu kevään aikana ennen kuin asetus voi astua voimaan.

 

Bergqvist hallituksen historiallisen iltakoulun jälkeen – ”Liikkumisen lisääminen Suomessa on kaikkien ministerien vastuulla”

Hallitus kokoontui torstai-iltana iltakouluun, jonka teemana oli liikkumattomuuden torjuminen. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri, RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist sanoo, että lienee ensimmäinen kerta Suomen historiassa kun hallitus pitää iltakoulun liikkumattomuudesta. Hän pitää sitä osoituksena siitä, että tämä hallitus on ymmärtänyt poikkihallinnollisuuden merkityksen suomalaisten fyysisen hyvinvoinnin vahvistamisessa.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson kansainvälisenä naistenpäivänä: Suomen on vaalittava synnytyssairaaloita!

Tänään vietetään kansainvälistä naistenpäivää. Vaikka Suomi usein on kansainvälisten vertailujen kärjessä, tehtävää työtä on vielä paljon ennen kuin naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson korostaa, että naisten terveydessä ja yhdenvertaisessa synnytyshoidossa on kyse myös tasa-arvosta.

Lue seuraava artikkeli