Henriksson kansainvälisenä naistenpäivänä: Suomen on vaalittava synnytyssairaaloita!

Tänään vietetään kansainvälistä naistenpäivää. Vaikka Suomi usein on kansainvälisten vertailujen kärjessä, tehtävää työtä on vielä paljon ennen kuin naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson korostaa, että naisten terveydessä ja yhdenvertaisessa synnytyshoidossa on kyse myös tasa-arvosta.

– Meidän on varmistettava hoidon ja hoivan yhdenvertainen saatavuus koko maassa. Myös etäisyydestä synnytyssairaalaan voi tulla potilasturvallisuuskysymys. Kyse on myös perusturvallisuudesta. Kenenkään ei pitäisi joutua pelkäämään, että joutuu synnyttämään lapsensa matkalla synnytyssairaalaan tai että ei mahtuisi ylitäyteen synnytyssairaalaan, Henriksson sanoo.

Synnytyshoidon toimivuus sekä kohtelu ja vastaanotto ennen synnytystä, sen aikana ja sen jälkeen vaikuttavat jokaisen synnyttäjän hyvinvointiin. Se voi myös vaikuttaa perheen perustamispäätöksiin ja toivottuun lapsilukuun.

– Kyse on arjen perusturvallisuudesta. Aikana, jolloin Suomessa syntyy yhä vähemmän lapsia, on äärimmäisen tärkeää panostaa synnytyshoitoon ja olla lapsiystävällinen maa, Henriksson painottaa.

Henriksson korostaa myös, että yhteiskunnan kaikilla tasoilla on tärkeää tehdä määrätietoista työtä tasa-arvon edistämiseksi. Henriksson on entisenä oikeusministerinä johtanut muun muassa nyt yli vuoden voimassa olleen seksuaalirikoslainsäädännön uudistamistyötä.

Henrikssonin oikeusministeriaikana myös lähestymiskieltoa tehostettiin, sukupuoli lisättiin rangaistuksen koventamisperusteeksi, laadittiin naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma, ryhdyttiin ihmiskaupan vastaisiin toimiin ja asetettiin naisiin kohdistuvan väkivallan raportoija.

– Väkivallalle on saatava loppu ja on oltava itsestään selvää, että seksuaalinen itsemääräämisoikeus ja henkilökohtainen koskemattomuus ovat loukkaamattomia. Tasa-arvoa vahvistavia konkreettisia toimia tarvitaan jatkuvasti. Olen iloinen siitä, että hallitus on vihdoin turvannut naisjärjestöjen rahoituksen 400 000 euron pysyvällä määrärahalisäyksellä, Henriksson toteaa lopuksi.

Torvalds: Pakkausjäteasetuksesta sopu!

Euroopan parlamentti ja Eurooppa-neuvosto pääsivät maanantaina sopuun pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevista uusista säännöistä. EU asettaa ensimmäistä kertaa jäsenmaille velvoitteen vähentää pakkausjätteen määrää vähintään 5 % vuoteen 2030 mennessä, 10 % vuoteen 2035 mennessä ja 15 % vuoteen 2040 mennessä. Myös maltilliset tavoitteet koskien uudelleenkäytettäviä astioita otetaan käyttöön. Tällä hetkellä jokainen Euroopan kansalainen tuottaa keskimäärin 190 kg pakkausjätettä vuodessa.

Lue edellinen artikkeli

Ministeri Bergqvist kansainvälisenä naistenpäivänä: ”Tarvitsemme lisää naisia urheilumaailman johtotehtäviin”

Tänään kansainvälisenä naistenpäivänä liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri, RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist järjesti aamiaistilaisuuden opetus- ja kulttuuriministeriössä aiheesta tasa-arvo urheilussa. Tapahtuma kokosi naisurheilijoita ja - johtajia keskustelemaan ja nostamaan esiin naisten asemaa suomalaisessa, eurooppalaisessa ja kansainvälisessä urheilumaailmassa.

Lue seuraava artikkeli