Torvalds: vi har inte råd med tudelningen

Det är vår skyldighet att försvara människorna som riskerar att hamna utanför.

– Tudelningen mellan dem som har en ljus framtid och dem som riskerar att hamna i samhällets utkant är en utmaning vi har gemensamt i Finland och den största delen av världen. Vårt politiska system har fortfarande förutsättningar att ta itu med utmaningarna. Men arbetet måste påbörjas nu, säger presidentkandidat Nils Torvalds.

Två av de bästa metoderna för att motverka utslagningen är en högklassig och avgiftsfri utbildning samt ett starkt medborgarsamhälle. Det är vår skyldighet att försvara människorna som riskerar att hamna utanför. Varje person som blir utslagen är en tragedi för den drabbade och deras omgivning, men det handlar också en samhällsekonomisk förlust.

–Det handlar därmed om en investering för framtiden. Ett tudelat samhälle har problem med den inre säkerheten. Det skapar en grogrund för populism. Det är vår skyldighet att stoppa den här utvecklingen, säger Torvalds.

Torvalds: Nato-jäsenyys ei tarkoita aseiden kalistelua


Turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa on eräänlainen palovakuutus joka ei uhkaa ketään. Tässä kehityksessä Natolla on keskeinen tehtävä.

Lue edellinen artikkeli

Torvalds: Ruotsi on kallistumassa Naton puolelle, mitä mieltä olemme me?


Henkilökohtaisesti olen päässyt eroon henkisestä YYA-sopimuksestani, mutta ovatko muut ehdokkaat? Torvalds kysyy.

Lue seuraava artikkeli