Turvallisuus yksi ihmisten tärkeimmistä perustarpeista

RKP:lle on tärkeää, että Suomessa voi elää turvallisesti, ilman pelkoa, väkivaltaa ja häirintää. RKP korostaa, että avun tulee olla lähellä, kun sitä tarvitaan. Eduskuntavaaliehdokas Sari Somppi uskoo, että turvallisuus voi näyttää erilaiselta henkilöstä riippuen mutta hän haluaa erityisesti korostaa mielisairauksiin, terveydenhuoltoon, elinympäristöihin, vanhusväestöön ja poliisin työhön liittyvää turvallisuutta.

– Sana ”ennaltaehkäisy” kulkee punaisena lankana kaikissa pohdinnoissani. Ennaltaehkäisevällä työllä säästämme taloudellisia resursseja ja ennen kaikkea inhimillistä kärsimystä. Ajatukseni heijastavat kriminologin ja psykologin koulutustani sekä 10 vuoden työkokemustani vankilassa, uhrien tukemisessa ja nyt oikeuspsykiatriassa, Somppi sanoo.

– Tutkimukset osoittavat esimerkiksi, että nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Meidän on investoitava mielenterveyshoitoon ja satsattava ennaltaehkäiseviin toimiin. Tämäntyyppiset investoinnit ovat erittäin tärkeitä, sillä ennaltaehkäisevät mielenterveyspalvelut voivat estää ongelmien lisääntymistä ja muuttumista vaikeasti hoidettaviksi. Meidän on laajennettava matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja lisäresursseilla. Valitettavasti perusterveydenhuolto ei tällä hetkellä pysty vastaamaan nuorten mielenterveyshoidon tarpeeseen kasvattaen siten kalliin erikoissairaanhoidon jonoja.

Somppi korostaa myös sitä, että on tärkeää saada hoitoa omalla äidinkielellä sukupuolesta, iästä, uskonnosta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Hän uskoo, että esimerkiksi ikääntyneiden kanssa on keskusteltava perusarvoista, kuten siitä, että he tarvitsevat sosiaalista vuorovaikutusta, tuntea itsensä nähdyksi ja turvalliseksi sekä kotona että hoitokodeissa ja tuntea itsensä tasa-arvoiseksi. Lisäksi Somppi uskoo, että fyysisellä ympäristöllä on suuri merkitys ihmisten turvallisuuden luomisessa.

– Fyysisesti turvallinen yhteiskunta on jo ottanut turvallisuuden huomioon kaupunkisuunnittelussa. Meidän on rakennettava viihtyisiä rakennuksia, meillä on oltava hyvä kaupunkisuunnittelu rikollisuuden pelon vähentämiseksi. Asuinalueiden yhteisöllisyys lisäävät sosiaalista kontrollia. Sosiaalinen valvonta on paras tekijä turvallisuuden kannalta, eikä se maksa mitään.

Lopuksi Somppi korostaa poliisien voimavaroja turvallisuuden luomisen tukipilarina.

– Poliisille pitäisi antaa lisää resursseja, koska tällä hetkellä on paljon ratkaisemattomia tutkimuksia resurssien puutteen vuoksi. Suomessa meillä on pohjoismaisiin naapureihimme verrattuna vähiten resursseja. Resursseja tulee panostaa ennaltaehkäisevään työhön sekä yhteistyössä poliisin ja kunnallisten toimijoiden, kuten viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten kanssa paikallisen rikoksia ennaltaehkäisevän työn kehittämiseen, Somppi sanoo.

– Turvallisuus on yksi ihmisten tärkeimmistä perustarpeista kaikissa elämänvaiheissa, Somppi lisää.

Biaudet: Iloitsen, että Suomen ja Ruotsin Nato-prosessit etenevätsamassa tahdissa

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on tänään antanut mietintönsä hallituksen esityksestä Suomen Nato-jäsenyydestä.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz: Uudellemaalle tarvitaan lisää korkeakoulupaikkoja.

Pääkaupunkiseutu näyttelee tärkeää roolia Suomen talouden kehitykselle. Aivovuoto on todellinen ongelma, jota emme voi jäädä katsomaan sivusta. Tarvitsemme Uudellemaalle lisää korkeakoulupaikkoja, sanoo RKP:n kansanedustaja Anders Adlercreutz.

Lue seuraava artikkeli