Biaudet: Iloitsen, että Suomen ja Ruotsin Nato-prosessit etenevätsamassa tahdissa

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on tänään antanut mietintönsä hallituksen esityksestä Suomen Nato-jäsenyydestä.

– Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on nyt käsitellyt perusteellisesti Nato-hakemuksemme kahdessa peräkkäisessä prosessissa. Olemme koko ajan käyneet hyviä keskusteluja ja pyrkineet yhteisymmärrykseen. Valiokunta on nyt yksimielisesti saanut työnsä päätökseen ja antaa asian eduskunnan päätettäväksi, kansanedustaja Eva Biaudet sanoo.

Suomessa eduskunnalla on erityisen tärkeä rooli kansainvälisten sopimusten tarkastelussa ja hyväksymisessä.

– Meidän vahva yksimielisyys on hyvä pohja tulevalle yhteistyölle Natossa, Biaudet jatkaa. 

– Olen erityisen tyytyväinen tiiviisiin yhteyksiimme Ruotsin eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaan ja ulkoministeriin. Näillä on ollut myönteisiä vaikutuksia siihen, että jatkamme nyt yhdessä jäsenyysprosessia. Valiokunnan työ on entisestään vahvistanut näkemystäni siitä, että on kaikkien – Suomen, Ruotsin ja Naton – etu, että Suomi ja Ruotsi liittyvät Natoon samanaikaisesti.

 

Uudenmaan RKP asetti uusia eduskuntavaaliehdokkaita

Suomen ruotsalainen kansanpuolueen Uudenmaan piirihallitus asetti uusia ehdokkaita ehdolle tuleviin eduskuntavaaleihin 2.4.2023. Sebastian Ekblom Porvoosta, Anders Portin Espoosta ja Anders Wikström Sipoosta asetettiin ehdokkaiksi helmikuussa. Uudenmaan RKP on nyt asettanut kaikki 37 ehdokasta joka tarkoittaa sitä että lista on täysi vuoden 2023 eduskuntavaaleissa.

Lue edellinen artikkeli

Turvallisuus yksi ihmisten tärkeimmistä perustarpeista

RKP:lle on tärkeää, että Suomessa voi elää turvallisesti, ilman pelkoa, väkivaltaa ja häirintää. RKP korostaa, että avun tulee olla lähellä, kun sitä tarvitaan. Eduskuntavaaliehdokas Sari Somppi uskoo, että turvallisuus voi näyttää erilaiselta henkilöstä riippuen mutta hän haluaa erityisesti korostaa mielisairauksiin, terveydenhuoltoon, elinympäristöihin, vanhusväestöön ja poliisin työhön liittyvää turvallisuutta.

Lue seuraava artikkeli