Työmarkkinoita uudistettava inhimillisesti

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson painottaa ihnimillisten toimenpiteiden tärkeyttä työmarkkinoita uudistaessa

Hän peräänkuuluttaa paikallisen sopimisen lisäämistä, ulkomaisen työvoiman tarveharkinnan ja turhan byrokratian poistamista, perhevapaiden uudistamista sekä työhyvinvointiin panostamista.

– RKP esitteli jo kesällä kymmenen konkreettista toimenpidettä työllisyyden parantamiseksi. Jokainen näistä toimenpiteistä on paitsi toteuttamiskelpoinen, verotuloja lisäävä ja lähtee ihmisestä. Työmarkkinoita uudistettaessa ei saa unohtaa tärkeintä resurssia eli työntekijöitä, Henriksson sanoo.

– Vaatimus palkkojen alentamisesta vaikuttaa yksinkertaistetulta tavalta katsoa asiaa, eikä herätä sitä talkoohenkeä, jota nyt tarvitaan maan työllisyystilanteen parantamiseksi.

Hyvä, että kieltenopetusta aikaistetaan

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ilmoitti hiljattain aikovansa panostaa 100 miljoonaa euroa kieltenopetuksen aikaistamiseen. RKP:n kansanedustaja Mikaela Nylander pitää ministerin esitystä tervetulleena.

Lue edellinen artikkeli

Hyvä, että ministereitä tulee lisää, mutta miksi vasta nyt?

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Stefan Wallin pitää hyvänä sitä, että hallitus vihdoin on ymmärtänyt ministereiden määrän olevan liian pieni, ja on valmis kasvattamaan määrää.

Lue seuraava artikkeli