Unga måste snabbare in i arbetslivet

Adlercreutz och Nylund backar upp SU:s förslag om att införa en ungdomsreservering i beskattningen.

Riksdagsledamöterna Anders Adlercreutz och Mats Nylund anser att Svensk Ungdoms förslag om att införa en ungdomsreservering i beskattningen är bra.

– Det är bra att sysselsättningsgraden gått upp, men den är fortfarande på en alldeles för otillräcklig nivå. SFP:s mål är en sysselsättningsgrad på minst 75 procent. Då krävs nya verktyg, säger de två SFP-ledamöterna.

Ungdomsreserveringen i beskattningen skulle, enligt SU:s förslag, fungera så att ett mindre företag som anställer en ung person kunde dra av en del av den nyanställdas sociala kostnader, förutsatt att den avdragna summan återinvesteras i företaget.

– Erfarenheten visar att det kan vara avgörande för hela deras framtid att de unga kommer ut i arbetslivet snabbt efter att de fått en examen, säger Adlercreutz.

– Ett system med en ungdomsreservering vore värdefull speciellt för små och medelstora företag, eftersom den sänker tröskeln för att anställa, säger Nylund.

Var blev satsningarna på jordbruket, klimatet och utbildningen?

Vi måste klart markera att vi vill ha en inhemsk livsmedelsproduktion också i fortsättningen, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson om budgetförslaget.

Lue edellinen artikkeli

RKP haluaa panostaa lapsiperheisiin ja vaatii välittömiä toimia maatalouden tueksi

Puoluejohtaja Anna-Maja Henriksson haluaa nähdä enemmän lapsiystävällistä politiikkaa Suomessa. Henriksson korosti tätä avauspuheessaan Ruotsalaisen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Helsingissä maanantaina.

Lue seuraava artikkeli