Vårdereformen mot det bättre

Vårdreformen tog ett steg i bättre riktning jämfört med utgångsförslaget, sade Partiordförande Carl Haglund vid Svenska Folkpartiets partistyrelsemöte idag.

Svenska Folkpartiet har konsekvent pekat på bristerna i förslaget som fick back av Grundlagsutskottet.

Vi var skeptiska till modellen som cementerar överstora områden och inte ger utrymme för flexibilitet, vi var skeptiska till organiseringen där betalarnas, alltså medborgarnas, möjlighet till politiskt inflytande minimerades och vi var skeptiska till bristerna i finansieringsmodellen.

Nu finns det möjlighet att göra de förbättringar som krävs. Speciellt gläds vi över att tanken om fem vårdområden begravts till förmån för en finkalibrigare modell som kommer närmare medborgarna, konstaterar Haglund.

För SFP är det viktigt vården leds och organiseras med stor kompetens, men med lätta, smidiga strukturer. För demokratin är det centralt att den politiska ledningen har en tydlig återkoppling till medborgarna och att beslutsstrukturen organiseras enligt det. Likaså är det viktigt att den offentliga vården som utgör kittet i välfärden kompletteras med aktörer som drivs privat och ideellt för att skapa ett heltäckande, tillgängligt och pålitligt vårdsystem.

Regionala försök en fatal väg

Riksdagens kulturutskott röstade idag om medborgarinitiativet med syftet att avskaffa svenskundervisningen i de finska skolorna. Förslaget förkastades med klara siffror.

Lue edellinen artikkeli

BB-Andte RKP:n eduskuntavaaliehdokkaiksi Lapissa

Suomen ruotsalainen kansanpuolue on nimennyt neljä ehdokasta Lapin vaalipiirissä.

Lue seuraava artikkeli