Vika on päätöksissä, ei perustuslaissa

YLE:n mukaan oikeusministeri Lindström haluaa keskustella perustuslain muuttamisesta. Ministerin mukaan perustuslain päivittämisestä pitäisi käydä keskustelua muun muassa turvapaikanhakijoiden takia.

RKP:n puheenjohtaja, entinen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson pitää lausuntoa kyseenalaisena, Atlantin toisella puolella tapahtuvat asiat huomioiden.

– Tällainen lausunto maamme oikeusministeriltä vetää kyllä hiljaiseksi. Tiedämme kaikki, että hallituksen lainvalmistelu on ollut ongelmallista. Esimerkiksi kotouttamiskorvaus oli ristiriidassa perustuslain yhdenvertaisuussäännöksen kanssa. Onko nyt todella niin, että hallitus haluaa muuttaa perustuslakia koska ei muuten saa ihmisoikeuksien vastaisia esityksiään läpi? Miltä osin ministeri kokee perustuslain ongelmalliseksi, ja miksi, Henriksson kysyy.

Henrikssonin mukaan on myös surullista, että hallituspuolueen kansanedustaja muutama kuukausi sitten puhui perustuslakidiktatuurista, kun perustuslakivaliokunnan kanta ei miellyttänyt.

– Vaikuttaa siltä, että perustuslain kunnioitus, johon olemme Suomessa tottuneet, ei enää ole entisensä Suomen eduskunnassa. Jos maamme oikeusministeri virittelee tällaista keskustelua, on se syytä ottaa vakavasti. Keskustella saa, mutta mikäli perustuslaki koetaan ongelmaksi kyseenalaisten päätösten läpiviemisen osalta, on vika päätöksissä, ei perustuslaissa.

Pohjoismaiden aika on nyt

RKP on pitkään pitänyt Pohjoismaita luonnollisena lähtökohtana Suomen kansainväliselle politiikalle. Pohjoismaiden välinen yhteistyö on globaalisti esimerkillistä ja rakentuu niin maiden, itsemääräämisalueiden kuin kansalaistenkin väliselle luottamukselle

Lue edellinen artikkeli

Regeringen bör vidta tilläggsåtgärder mot skarven

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson är inte nöjd med minister Kimmo Tiilikainens svar till Henrikssons skriftliga spörsmål gällande skarven.

Lue seuraava artikkeli