Regeringen bör vidta tilläggsåtgärder mot skarven

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson är inte nöjd med minister Kimmo Tiilikainens svar till Henrikssons skriftliga spörsmål gällande skarven.

– Jag hade förväntat mig mer konkreta svar av minister Tiilikainen. Det förblir oklart hur regeringen tänkt agera i fortsättningen gällande skarven. Därför uppmanar jag nu regeringen att på allvar överväga alla tänkbara tilläggsåtgärder. En ändring av nuvarande lagstiftning är nödvändig ifall problemen inte annars kan lösas, säger Henriksson.

I sitt spörsmål i december frågade Henriksson bland annat vilka åtgärder regeringen vidtagit för att följa upp de förslag som ingår i den av Henriksson ledda skarvarbetsgruppens slutrapport. Henriksson frågade också ifall regeringen tänker uppdatera förvaltningsplanen för skarv och vidta åtgärder för att ändra lagstiftningen i syfte att minska på den skada som skarven förorsakar.

– Ministerns svar på dessa frågor är milt sagt svävande. Nu behövs snabba och konkreta åtgärder för att fiskarna och skärgårdsborna inte längre ska behöva utstå fortsatt skarvterror.

Vika on päätöksissä, ei perustuslaissa

YLE:n mukaan oikeusministeri Lindström haluaa keskustella perustuslain muuttamisesta. Ministerin mukaan perustuslain päivittämisestä pitäisi käydä keskustelua muun muassa turvapaikanhakijoiden takia.

Lue edellinen artikkeli

SFP i Åbo får förstärkning av Sara von Bonsdorff

Pressmeddelande SFP i Egentliga Finland 10.2 2017

Lue seuraava artikkeli