Wallin toivoo eutanasiakansalaisaloitteen saavan kannatusta

Hallitus on antanut vastauksensa kansanedustaja Wallinin kirjalliseen kysymykseen koskien eutanasiaa. Kuolinavun laillistamiselle on vahva tuki kansalaisten keskuudessa ja Wallin kysyi, mitä toimenpiteitä hallitus aikoo tehdä eutanasian laillistamiseksi.

Hallitus vastaa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan kautta, että hallitus on kylläkin tietoinen käydystä kansalaiskeskustelusta ja että myös sosiaali- ja terveysministeriöön on oltu yhteydessä aktiivisen kuolinavun kysymyksessä. Tästä huolimatta hallitus ei kuitenkaan aio suunnitella lainsäädäntöä asiassa.

Wallinin kysymyksen on allekirjoittanut yhteensä 25 kansanedustajaa kuudesta eri puolueesta. Allekirjoittaneiden joukosta voidaan panna merkille kuusi nykyistä tai entistä puoluejohtajaa, kahdeksan entistä ministeriä ja neljä nykyistä eduskuntaryhmän puheenjohtajaa. Wallin ei ole yllättynyt hallituksen vastauksesta. Hänen mielestään argumentointi on kuitenkin suurelta osin ylimalkaista.

– Vastauksessaan hallitus torjuu kysymyksen muun muassa viittaamalla Benelux-maiden mediassa ja internetissä viljeltyihin väittämiin. Eutanasiassa on kuitenkin kysymys vapaan ihmisen vapaasta, toistuvasti ja selvästi ilmoitetusta tahdosta toivottomassa tilassa, tuskissaan ja kärsivänä saada kontrolloidussa olosuhteissa valita oman kuolinhetkensä sen sijaan, että hänet pakotetaan kärsimään ja odottamaan väistämätöntä kuolemaansa tai valitsemaan itsemurhan, sanoo Wallin.

Nyt hän toivoo, että viikko sitten julkistettu kansalaisaloite kuolinavun laillistamiseksi saa tarvittavat 50 000 allekirjoitusta, jotta se voidaan ottaa eduskuntakäsittelyyn. Nimienkeräys on edennyt hyvin.

– Odottaessamme kansalaisaloitteen eduskuntakäsittelyä on tärkeää, että onnistumme käymään aktiivisen ja faktoihin perustuvan asiallisen kansalaiskeskustelun siitä, mitä eutanasialla tarkoitetaan ja mitä ei. Hallituksen vastaus kysymykseeni, kuten myös osa lehtien palstoilla esitetyistä puheenvuoroista osoittavat, että tietämättömyyden sumuverho on edelleen paksu ja raskas. Eutanasiaa kannattajien motiivit saatetaan liian usein epäilyksenalaisiksi. Toiveenani on, että vahva kansalaismielipide eutanasian puolesta, joka mittausten mukaan on kokonaiset 85 prosenttia, nyt saa johtavan aseman tässä prosessissa. Myös eduskunnassa on Ylen vuoden 2015 vaalikoneen mukaan selvä enemmistö eutanasialainsäädännön puolella.

Wallinin kysymys ja hallituksen vastaus löytyvät täältä: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/K…

EU:s budget 2017: Fokus på ungdomar, tillväxt och migration

Sent på natten till torsdagen 17.11 kom Europaparlamentet och rådet överens om budgeten för 2017. Efter hårt tryck från Europaparlamentets sida kunde man enas om ett godtagbart förslag.

Lue edellinen artikkeli

Var dröjer åtgärderna mot skarven?

Den av miljöminister Tiilikainen tillsatta skarvarbetsgruppen gav sin slutrapport den 6 april 2016. I slutrapporten ingår flera åtgärdsförslag vars syfte är att minska på den skada som skarven förorsakar.

Lue seuraava artikkeli