Var dröjer åtgärderna mot skarven?

Den av miljöminister Tiilikainen tillsatta skarvarbetsgruppen gav sin slutrapport den 6 april 2016. I slutrapporten ingår flera åtgärdsförslag vars syfte är att minska på den skada som skarven förorsakar.

Arbetsgruppen föreslog bland annat att man inrättar regionala samarbetsgrupper för att öka växelverkan och informationsutbytet mellan dem som berörs av skarvskadorna, samt att förfarandena med undantagstillstånd bör göras mer flexibla.

– Vilka åtgärder har regeringen vidtagit för att följa upp de förslag som ingår i skarvarbetsgruppen slutrapport? Det vore dags att uppdatera förvaltningsplanen för skarv och vidta de åtgärder som vi i skarvarbetsgruppen enhälligt föreslog, säger arbetsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson i ett skriftligt spörsmål till regeringen.

Enligt slutrapporten borde myndigheternas anvisningar om undantagstillstånd förnyas omedelbart på så sätt att man för att påvisa allvarlig skada på fiskevatten i allt större utsträckning också ska utgå från allmänna forskningsdata om skarvarnas matvanor.

– Det är viktigt att utvärderingen och uppföljningen av skarvarbetsgruppens åtgärdsförslag nu tas på allvar. Ifall det visar sig att åtgärderna hittills inte varit tillräckligt effektiva bör tilläggsåtgärder vidtas omedelbart. Möjligheten att ändra lagstiftningen bör också ses som ett reellt alternativ.

Wallin toivoo eutanasiakansalaisaloitteen saavan kannatusta

Hallitus on antanut vastauksensa kansanedustaja Wallinin kirjalliseen kysymykseen koskien eutanasiaa. Kuolinavun laillistamiselle on vahva tuki kansalaisten keskuudessa ja Wallin kysyi, mitä toimenpiteitä hallitus aikoo tehdä eutanasian laillistamiseksi.

Lue edellinen artikkeli

Avgiftsbelagda färjor ett hårt slag mot skärgården

Förordningsutkastet om avgiftsbelagda färjor är en hopplös idé och måste tas tillbaka, säger riksdagsledamöterna Wallin och Nylander.

Lue seuraava artikkeli