Wickström: Talous tarvitsee uskoa tulevaisuuteen

Eduskunta kävi tänään keskustelua hallituksen talouspolitiikkaa vastaan nostetusta välikysymyksestä. Kansanedustaja Henrik Wickström (RKP) korosti ryhmäpuheenvuorossaan hallituksen toteuttamia myönteisiä taloudellisia toimenpiteitä, joilla pyritään vahvistamaan Suomen taloutta pitkällä aikavälillä, ottaen samalla huomioon sosiaalinen oikeudenmukaisuus.

-Tarvitsemme kasvua ja toivoa paremmista ajoista. Hallituksen paketissa on sekä leikkauksia että veronkorotuksia, jotka vastaavat ajatusta siitä, että kaikki ovat valmiita yhdessä kääntämään Suomen talouden nousuun. Kokonaisuudesta neuvotteleminen on vaikeaa, mutta olemme tyytyväisiä oikeudenmukaisiin päätöksiin, joihin neuvotteluissa päädyttiin, sanoo Wickström.

Wickström nostaa hallituksen toimista Suomen talouden parantamiseksi esiin yritykset ja työperäisen maahanmuuton.

-Suomen pienten ja keskisuurteen yritysten tulevaisuudennäkymät ovat heikentyneet. Tämä on hyvin huolestuttava trendi, ja siksi on tärkeää, että hallituksen työmarkkinauudistukset ja infrapanostukset vahvistavat pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä. Myös työperusteinen maahanmuutto on Suomen talouskasvun ja palvelujen turvaamisen kannalta erittäin tärkeää. Varmistamme, että kotoutuminen on mahdollista molemmilla kotimaisilla kielillä. Tavoitteena on, että noin 5–10 prosenttia kotoutuu ruotsin kielellä, korostaa Wickström.

Wickström huomauttaa, että työ Suomen talouden elvyttämiseksi ei lopu tähän hallitukseen.

Myös seuraava hallitus joutuu tekemään vaikeita päätöksiä talouden sopeuttamiseksi. Kasvua tarvitaan, ja tämä hallitus mahdollistaa sen. RKP tulee aina olemaan tulevaisuuspuolue, joka ei pelkää vaikeiden, mutta vastuullisten päätösten tekemistä. Sellaisten päätösten, joilla palautetaan luottamus Suomeen, sanoo Wickström.

Adlercreutz yritysvierailulla Sastamalassa: Suomi näyttää tietä

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz vieraili Nammon tehtaalla Sastamalassa. Nammo on puolustusalan yritys, jonka yksi omistajista puolestaan on puoliksi valtio-omisteinen Patria. Patrian omistajaohjaus kuuluu valtioneuvoston kanslialle.

Lue edellinen artikkeli

RKP:n ministeriryhmä korostaa perustuslakivaliokunnan uuden rajalain käsittelyn tärkeyttä

Hallitus antoi 21.5. eduskunnalle lakiesityksen väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi. Laki vahvistaa rajaturvallisuutta ja antaa Suomelle työkaluja muiden maiden painostusta tarkoituksena horjuttaa itsemääräämisoikeuttamme vastaan. Lakiesityksessä säädetään, milloin valtioneuvosto voi rajoittaa turvapaikkahakemusten vastaanottoa rajalla. Päätös edellyttää aina yhteistoimintaa tasavallan presidentin kanssa. Lakia voidaan käyttää vain äärimmäisen pakottavissa ja poikkeuksellisissa tilanteissa, ja se on voimassa enintään kuukauden kerrallaan. Lain käyttöönotto edellyttää epäilyä siitä, että toinen maa uhkaa Suomen täysivaltaisuutta ja turvallisuutta, eikä muita toimenpiteitä pidetä riittävinä.

Lue seuraava artikkeli