Wulff vill fortsätta som SFP:s vice ordförande

SFP:s vice ordförande, rektor Nicke Wulff ställer upp för omval under partidagen i Åbo.

– Att ha haft en aktiv roll i utarbetandet av det nya partiprogrammet har varit mycket givande. Nu vill jag vara med och se hur programmet kan förändra och inspirera vår rörelse, säger Wulff.

Wulff, som är bosatt i Åbo, valdes till vice ordförande för SFP för ett år sedan. Han hoppas på att kunna utnyttja ett fortsatt förtroende för att få arbeta för den svenskspråkiga skolan också i ett bredare sammanhang än i sin yrkesroll.

– Som rektor för en svenskspråkig skola i en starkt tvåspråkig miljö ser jag vikten av våra svenska skolor. De är någonting som vi inte kan ge avkall på: våra barn och barnfamiljer ska ha en fortsatt rätt till svenskspråkig småbarnsfostran och utbildning.

De kommande valen engagerar också Wulff, som tror att de kan bli utmanande i synnerhet i Åboregionen.

– I stället för att se bakåt ska vi, likt vårt nya partiprogram, vända blickarna mot framtiden. Vi har nu en bra chans att kunna inspirera och motivera varandra och våra väljare. Men vi måste göra det tillsammans. Jag tror på vårt budskap och vår ideologi – jag är säker på att jag har mycket att erbjuda såväl regionen som partiet.

Silja Borgarsdóttir Sandelin haluaa RKP:n varapuheenjohtajaksi

- Olen iloinen ja otettu saamistani lukuisista pyynnöistä asettua ehdolle Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen varapuheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajuus on jo pitkään kiinnostanut minua ja lähden siksi mielelläni ehdolle tähän tehtävään.

Lue edellinen artikkeli

Oikeudenmukaisuutta omaishoitajille

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kehottaa hallitusta luomaan oikeudenmukaisen korvausjärjestelmän omaishoitajille.

Lue seuraava artikkeli