Aloite 10 – Transhenkilöiden oikeudet on turvattava nyt!

Puoluekokouksen päätös

RKP tekee työtä sen eteen,

  • että nykyinen eduskunta hyväksyy uuden, lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen kumoavan translain, ja että uusi laki astuu voimaan mahdollisimman pian
  • että vahingonkorvauksia maksetaan niille transhenkilöille, jotka on pakkosteriloitu nykyisen lainsäädäännön voimassaolon aikana
  • että Suomi säätää puoluekokouksessa 2019 tehdyn päätöksen mukaisen lain kolmannesta juridisesta sukupuolesta
  • että ikäraja juridisen sukupuolen muuttamiseksi lasketaan 15 vuoteen ja että tätä nuoremmat henkilöt voivat muuttaa juridisen sukupuolensa huoltajan suostumuksella.

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

On totta, että Suomen translaki on vanhentunut, ja kuten aloitteentekijätkin toteavat, Marinin hallitus tulee uusimaan lain. Hallitusohjelmassa kiinnitetään erityisesti huomiota aloitteentekijöiden esiin nostamiin asioihin. Hallitusohjelmassa todetaan, että laki uusitaan itsemääräämisoikeutta kunnoittaen ja että lisääntymiskyvyttömyysvaatimus poistetaan. Hallitusohjelmassa todetaan lisäksi, että juridisen sukupuolen vahvistaminen erotetaan lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista. Näitä asioita on käsitelty puoluepäivillä myös aiemmin (2015, 2018 ja 2019).

Aloitteentekijöiden esityksestä vahingonkorvauksista pakkosterilisoiduille transhenkilöille voidaan todeta, että vastaavaan menettelyyn päädyttiin Ruotsissa vuonna 2013. Arviolta 600 vuosina 1972–2013 pakkosterilisoitua henkilöä voi saada 225 000 kruunun eli noin 22 000 euron suuruisen korvauksen. Suomessa on esitetty vaatimus vastaavasta prosessista. Itse toimenpiteen lisäksi tässä yhteydessä on tietenkin paikallaan kiinnittää huomiota myös psykologiseen puoleen. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta seuraavalla nöyryytyksellä voi olla myös seurauksia asianosaisille. Vahingonkorvausprosessi saattaisi oikaista asiaa, ja sen mahdollisuudet voitaisiin siksi selvittää.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

RKP tekee työtä sen eteen:

  • että nykyinen eduskunta hyväksyy uuden, lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen kumoavan translain, ja että uusi laki astuu voimaan mahdollisimman pian
  • että vahingonkorvauksia maksetaan niille transhenkilöille, jotka on pakkosteriloitu nykyisen lainsäädäännön voimassaolon aikana
  • että Suomi säätää puoluekokouksessa 2019 tehdyn päätöksen mukaisen lain kolmannesta juridisesta sukupuolesta

Aloite

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt kohtaavat syrjintää ja rajoituksia yhteiskunnassa edelleen vallitsevien normien johdosta. Vanhentunut lainsäädäntö, heteronormatiivisuus ja vanhentuneet näkemykset sukupuolista ovat jo pitkään vaikeuttaneet, ja vaikeuttavat edelleen, HBTQIA+-henkilöiden elämää. Transhenkilöiden oikeudet ja oikeusturva eivät ole vieläkään itsestään selviä vanhentuneen ja kelvottoman translain johdosta. Yksi esimerkki syrjivästä erityiskohtelusta on säädös sukupuolen korjauksen tekevien pakkosterilisaatiosta. Pohjoismaissa ainoastaan Suomi vaatii sterilisaatiota.

Askel oikeaan suuntaan otettiin hallituksen asettaessa tavoitteeksi translain uudistamisen. Uudistusta valmistelemaan asetettiin työryhmä, mutta sen työ on sujunut hitaasti, eikä esitystä uudeksi laiksi ole vielä saatu valmiiksi. Uusimman aikataulun mukaan esitys translaiksi annetaan eduskunnalle toukokuun lopussa. Uusi translaki voisi tällä aikataululla astua voimaan vuoden 2023 alussa. Hallitus on luvannut, että strerilisaatiovaatimus ja transhenkilöiden oikeuksia loukkaava vanhentunut lainsäädäntö kumotaan. Pakkosterilisaation vaatiminen ei ole hyväksyttävää. Vaatimus olisi pitänyt poistaa lainsäädännöstä jo kauan sitten. Vanhan translain transhenkilöille aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi sterilisaatioon pakotetuille on maksettava vahingonkorvaus ja toimenpiteitä kolmannen juridisen sukupuolen ottamisesta käyttöön on jatkettava.

Nuorisojärjestö Svensk Ungdom haluaa siksi, että Ruotsalainen kansanpuolue tekee työtä sen eteen:


Aloitteen tekijöiden päätösehdotus

  • että uusi translaki astuu voimaan vuodenvaihteessa 2022–2023 ja että vaatimus pakkosterilisaatiosta kumotaan.
  • että sukupuolen korjauksen yhteydessä sterilisoiduille maksetaan vahingonkorvaus.
  • että Suomessa otetaan käyttöön kolmas juridinen sukupuoli.

Aloitteen tekijä/tekijät

Svensk Ungdom

Frida Sigfrids
Liiton puheenjohtaja

Malin Lindholm
Liiton pääsihteeri