Aloite 32 – Pyöräilyn ja jalankulun edistäminen

Puoluekokouksen päätös

RKP tekee edelleen työtä sen eteen,

  • että jalankulku- ja pyöräliikennettä edistetään.
  • että jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapito tehdään niin, että kaikki voivat liikkua turvallisesti.
  • että kuntia rohkaistaan ​​tiedottamaan mm. jalankulku- ja pyöräteiden lumenpoistotilanteesta.

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

Kuten aloitteessa todetaan, pyörä on monella tapaa mainio kulkuväline. Se on ympäristöystävällinen ja terveellinen vaihtoehto. Hallitus teki vuonna 2021 periaatepäätöksen fossiilittoman liikenteen tiekartasta. Sen tarkoituksena on puolittaa liikenteen päästöt vuoden 2030 loppuun mennessä. Suunnitelmaan sisältyy muun muassa kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma sekä näiden olosuhteiden parantaminen. Vuonna 2021 valtio tuki jalankulku- ja pyöräliikennettä 42,9 miljoonalla eurolla. Lisäksi selvitetään erilaisia ​​tapoja lisätä jalankulku- ja pyöräliikennettä. On sekä ilahduttavaa että tarkoituksenmukaista, että ihmiset pyöräilevät entistä enemmän, ja siksi Ruotsalainen kansanpuolue haluaa toimia sen hyväksi, että pyörän käyttömahdollisuuksia turvallisena, nopeana ja ympäristöystävällisenä vaihtoehtona parannetaan.

Valitettavasti liikkuvuutta rajoittavat monet tekijät, erityisesti lumisina talvina. Suuret lumimäärät tekevät väylien kunnossapidosta haastavaa, kun teiden varsille kasaantuu samaan aikaan suuria lumipenkkoja, jotka tukkivat tiet ja suojatiet. Tällä puolestaan ​​on suora vaikutus liikenneturvallisuuteen. Siksi liikenneturvallisuuden ylläpitämiseen on investoitava riittävästi resursseja.

Ruotsalainen kansanpuolue toimii myös yhdenvertaisen yhteiskunnan puolesta, jossa kaikilla esimerkiksi iästä, sukupuolesta tai vammaisuudesta riippumatta on tasaveroinen mahdollisuus liikkua. Mahdollisuus liikkua vapaasti on perusperiaate kaikille kansalaisille. Puoluekokouksessa 2015 päätettiin, että RKP toimisi kävelyteiden paremman talvikunnossapidon puolesta.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

RKP toimii edelleen sen hyväksi,

  • että jalankulku- ja pyöräliikennettä edistetään.
  • että jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapito tehdään niin, että kaikki voivat liikkua turvallisesti.
  • että kuntia rohkaistaan ​​tiedottamaan mm. jalankulku- ja pyöräteiden lumenpoistotilanteesta.

Aloite

Ilmastonmuutos ja kasvava resurssipula pakottavat meidät pohtimaan ja muuttamaan nykyisiä liikennetottumuksiamme. Yksilöliikenne autolla on ilmaston kannalta huonoin vaihtoehto, mutta autoilu on silti usein etusijalla kevyen liikenteen sijaan.

Tänä talvena olemme jälleen voineet todistaa, että jalankulku- ja pyöräteitä aurataan ja hiekoitetaan monin paikoin paljon huonommin ja myöhemmin autoteihin verrattuna. Monesti suojatien ylittäminen jalan tai pyörällä on ollut lähes mahdotonta tieltä raivattujen lumikasojen vuoksi. Myös juna-asemilla lumikasat on ajettu suoraan hissien eteen, mikä on ollut kevyen liikenteen näkökulmasta todella hankalaa ja asettaa hisseistä riippuvaiset ihmiset mahdottomaan tilanteeseen. Tarvitsemme selkeää asennemuutosta yhteiskunnassa, jotta kaikkein kestävimpään kulkumuotoon eli jalankulku- ja pyöräliikenteeseen panostetaan ympäri vuoden.


Aloitteentekijöiden päätösehdotus

  • että asenteet jalankulku- ja pyöräliikennettä kohtaan paranevat
  • että kävelyä ja pyöräilyä edistetään valtion ja kuntatasolla

Aloitteen tekijä/tekijät

Kirkkonummen keskustan RKP:n hallitus

Ann-Christine Sved, pj.
Christoph Gareis, jäsen