Aloite 23 – Edustaako Ruotsalainen kansapuolue innovaatioystävällistä yhteiskuntaa?

Puoluekokouksen päätös

RKP toimii sen hyväksi, että

  • luodaan innovaatioystävällinen yhteiskunta
  • suurkaupunkipolitiikkaa, jossa pääkaupunkiseudun erityistarpeet huomioidaan.

Aloitteen käsittely

Puoluevaltuuston vastaus

Aloitteessa nostetaan esiin tärkeitä ja kiinnostavia kysymyksiä. On hyvä, että pidämme näitä asioita esillä keskustelussa ja keskustelemme myös hankkeista, jotka saattavat tuntua vaikeilta toteuttaa. Kuten tiedämme, tulevaisuutta suunnitellaan ennen kuin siitä tulee totta, ja kaikkia hyviä ideoita tulee pohtia.

Kuljetusalalla tapahtuu tällä hetkellä paljon, sekä tavara- että henkilökuljetuksissa. Liikennejärjestelmämme kehittyvät ja uudet innovaatiot mahdollistavat sen, että voimme matkustaa ympäristöystävällisemmin tai tavata teknisten ratkaisujen avulla, jotka eivät vaadi fyysistä siirtymistä paikasta toiseen.

Tallinnan tunneli ja Hyperloop-yhteys Tukholmaan ovat esimerkkejä suurista infrastruktuuriprojekteista, jotka vaativat valtavia investointeja. Sellaisia rahoitusmalleja, joissa esimerkiksi Kiinan vahva rahoitus olisi ratkaisevassa roolissa hankkeiden mahdollistamisessa, on tarkasteltava suurella skeptisyydellä. Teknologisen kehityksen on myös oltava kypsää ennen kuin Hyperloopin kaltaisia projekteja voidaan alkaa suunnitella laajemmin.

RKP on tuonut esiin, että tarvitaan pääkaupunkiseudun erityistarpeet huomioivaa metropolipolitiikkaa. Pääkaupunkiseutu ei kilpaile ensisijaisesti Suomen muiden kaupunkiseutujen vaan muiden kansainvälisten kaupunkien kanssa. Kansainvälisesti menestyvä pääkaupunkiseutu vahvistaa koko maata. Tarvitaan kuntarajat ylittävää yhteistyötä, minkä puolesta RKP toimii.

Puoluevaltuuston päätösehdotus

RKP toimii sen hyväksi, että

  • luodaan innovaatioystävällinen yhteiskunta
  • suurkaupunkipolitiikkaa, jossa pääkaupunkiseudun erityistarpeet huomioidaan.

Aloite

Aiempien aloitteiden perusteella:

Aloite 31 – Kaksi tunnelia (2022)

Aloite 31 – Kaksi Tunnelia

Motion 5 – Hyperloop Otnäs – Karis – Föglö – Norrtälje – Stockholm (2021

Motion 5 – Hyperloop Otnäs – Karis – Föglö – Norrtälje – Stockholm

Motion 26 – Slå samman Nylands och Helsingfors valkretsar (2020)

Motion 26 – Slå samman Nylands och Helsingfors valkretsar

Motion 41 – Höghastighetståg till Sverige och Estland (2015)

Motion 41 – Höghastighetståg till Sverige och Estland

Pyydän vastausten uudelleentarkistamista johtuen Suomen (tulevasta) Nato-jäsenyydestä sekä siitä, että aloitteen 41 kustannuslaskelma on laskenut veronmaksajien osalta 9-13 miljoonasta nollaan.
Aloitteen ongelma 26 on, että hajautuneella Uudellamaalla ei ole parlamentaarista valvontaa (hajota ja hallitse eli Divide et Impera), minkä vuoksi koko aluetta eli Suur-Helsingiä (Uusimaa ja Viron Harjumaa) koskevia päätöksiä ei pystytä tekemään (vrt. ”Carl Johan Sonesson (M), Skånen aluehallituksen puheenjohtaja, toteaa Skånen ja Hallandin olevan ainoita Ruotsin alueita, jotka ovat Suur-Kööpenhaminan jäseniä”, Expressen 10.3.2023). Aloite 5 nostaa esiin kysymyksen työmatkojen matka-ajoista eli korkeintaan kahden tunnin matka-ajasta ovelta ovelle, ja aloitteessa 5 tuodaan esiin kysymys autonomisista liikennejärjestelmistä eli ajoneuvoista ilman kuljettajaa.

Aloitteen päätösehdotus

Aloitteentekijä vaatii, että Ruotsalainen kansanpuolue päättää, että:

  • RKP perustaa koko ”Suur-Helsingiä” (Uusimaa ja Viron Harjumaa) koskevien ongelmien ratkaisemiseksi työryhmän
  • RKP perustaa tulevia autonomisia liikennejärjestelmiä varten työryhmän
  • RKP työskentelee Tallinnan tunnelihankkeen ja sen jatkon Rail Balticin edistämiseksi
  • RKP toimii sekä Hyperloopin että Ruotsiin kulkevan TenTecin tavarajunan edistämiseksi

Aloitteentekijä

John-Eric Söderman
jäsen, SFP i Stor-Alberga