Partiets utskott

Rekommendationer och anvisningar för partiets utskott

Arbetsmarknadspolitiska utskottet

Arbetsmarknadspolitiska utskottet 2024-2025

Sekreterare: Christoffer Hällfors, christoffer.hallfors@sfp.fi
Kim Yli-pelkola
Jari Aho
Alexandra Shtromberg
Carl Victor Theodor Dahlberg
Björn Fant
Daniel Asplund
Alex Björkell
Anna Lindén
Jan-Peter Sandelin

Integrationspolitiska utskottet

Integrationspolitiska utskottet 2024-2025

Catharina von Schoultz, ordförande
Sekreterare: Sofia Jern, sofia.jern@sfp.fi

Pia Mikkonen
Tony Lindqvist
Magdalena Kosova
Alexandra Shtromberg
Anatoly Lvov
Kerstin Persson
Sabina Olin
Camilla Sonntag-Wilenius
Barbara Westrén-Doll
Jessica Lerche
Berndt Gottberg
Kjell Wennström
Stephanie Lindberg
Alexandr Foy

Internationella utskottet

Internationella utskottet och EU-utskottet 2024-2025

Mats Löfström, ordförande
Sekreterare: Anders Wikström, anders.wikstrom@sfp.fi

Johanna Holmäng
Elli Flen
Markku Kanervisto
Elis Henell
Anna Lindén
Anna Jungner-Nordgren
Kasper Kannosto
Danica Vihinen
Lena Höglund
Janina Rönnberg
Ellinor Juth
Broman Samuel
Lars Rosenblad
Helen Honkasaari
Johanna Mantere

Sakkunnigmedlemmar:
Alexander Lång
Astrid Thors
Christer Hummelstedt
Ville Kohvakka
Reinhold Klockars
Benjamin Bergan

Jämställdhetsutskottet

Jämställdhetsutskottet 2024-2025

Carola Bengs-Lattunen, ordförande
sekreterare: Joel Sundström, joel.sundstrom@sfp.fi

Marianne Storå
Solveig Halonen
Marianne von Knorring
Markus Söderman
Alex Björkell
Linda Basilier
Elvira Nyrönen
Eja Björkqvist
Andre Martinez
William Mutka
Jacob Flemmich
Gerd-Peter Löcke

Kommissionen för utmärkelser

Tar emot förslag och bereder frågor gällande såväl partiets egna utmärkelser och förtjänsttecken som vid behov även statliga.

Kommissionen för utmärkelser

Håkan Antfolk, ordförande
Sekreterare: Annica Tallqvist, annica.tallqvist@sfp.fi

Carola Sundqvist
Björn Fant
Gunilla Granberg
Nina Björkman-Nystén

Miljöutskottet

Miljöutskottet 2024-2025

Tomas Björkroth, ordförande
Sekreterare: Matilda Holmström, matilda.holmstrom@sfp.fi

Matti Neulanen
Karin Cederlöf
Gunilla Holmberg
Linda Sederholm
Daniel Asplund
Teresa Lindholm
Vinh Bui
Yvonne Borgmästars
Anders Portin
Bengt de Paulis

Näringslivsdelegationen

Näringslivsdelegationen ska stärka partiets näringslivskunnande och befrämja växelverkan mellan partiet och näringslivet.
Delegationen fungerar som diskussionsforum för personer aktiva inom olika sektorer i näringslivet och partiets politiker. Näringslivsdelegationen hör inte till partiets stadgeenliga utskott.

Organisationsutskottet

Partiets stadgar §12: ”(…) organisationsutskottet består (…) av minst fem och högst nio medlemmar som utses av partistyrelsen för 2 år. (…)
Organisationsutskottet övervakar informationsverksamheten samt fungerar som sakkunnigt organ gentemot fältet i organisationsfrågor.”

Organisationsutskottet 2024-2025

Cecilia Achrén, ordförande
Sekreterare: organisationschef Maria Grundström, maria.grundstrom@sfp.fi

Carola Bengs-Lattunen
Anne Eriksson
Björn Fant
Håkan Sandell
Ann-Sofi Smeds-Nylund
Julia Ståhle
Pia Tyyskä
Mimi Wiik

Finansutskottet

Partiets stadgar §12 ”Finansutskottet (…)  består (…) av minst fem och högst nio medlemmar som utses av partistyrelsen för 2 år.
Finansutskottets medlemmar utses så att högst hälften av medlemmarnas mandatperiod upphör samtidigt. Minst en utskottsmedlem skall vara, om möjligt, medlem i partifullmäktige.

Finansutskottet övervakar partiets medelsförvaltning och administration i enlighet med partistyrelsens anvisningar.
Finansutskottets ordförande, som utses av partistyrelsen, har närvaro- och yttranderätt i partifullmäktige och partistyrelse.

Finansutskottets medlemmar:

Stefan Svenfors, ordförande
Sekreterare: partisekreterare Fredrik Guseff, fredrik.guseff@sfp.fi

Johannes Schulman
Mats Nylund
Eva Liljeblom
Silja Borgarsdóttir Sandelin
Ann-Louise Laaksonen

Socialpolitiska- och hälsopolitiska utskottet

Socialpolitiska utskottet 2024-2025

Henrik Wickström, ordförande
Sekreterare: Annica Tallqvist, annica.tallqvist@sfp.fi

Robert Paul
Merja Tarkiainen
Eja Björkqvist
Jarkko Setälä
Christina Båssar
Sofia Hoff
Julia Ståhle
Tommy Björklund
Tommy Häyrynen
Tove Munkberg
Sebastian Ekblom
Catherine Sid

Utbildningspolitiska utskottet

Utbildningspolitiska utskottet 2022-2023

Bella Alén, ordförande
Sekreterare: Joel Sundström, joel.sundstrom@sfp.fi

Ulla Granfors
Ann-Sofie Smeds-Nylund
Kerstin Grönqvist
Petra Paakkanen
Ulrika Wallén
Satu Roberg
Carita Tuokila
Jaan Siitonen
Ann-Caroline Björkholm
Sabina Forsbacka
Anne Eriksson
Linda Basilier
Anne Ahlefelt
Emilie Jäntti
Christer Rosengren
Anton Åkerman
Alexandra Wegelius
Michael von Boguslawski

Stadspolitiska utskottet

Stadspolitiska utskottet 2024-2025

Emmi Piippo, ordförande
Sekreterare: Anna Strömberg, anna.stromberg@sfp.fi

Jarkko Setälä
Tommi Aura
Simon Hellbom
Alex Seitsamo
Johan Sundholm
Jan-Peter Sandelin
Jessica Lerche
Kjell Wennström
Lars Rosenblad
Helena Boucht Lindeman