Bergqvist: Tarvitsemme muutoksia, jotta saamme lisää yritysinvestointeja

Amcham Finland ja Business Finland järjestivät keskiviikkona vaalikeskustelun Suomen elinkeinoelämästä, jossa keskityttiin siihen, miten yritysten investointimahdollisuuksia voitaisiin edistää ja tutkimus- ja kehittämisresursseja lisätä. RKP:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist korosti useita toimenpiteitä, joilla Suomesta tehdään entistäkin houkuttelevampi maa investoida.

– Jotta voimme kilpailla kansainvälisillä markkinoilla, tarvitsemme kannustavampaa verolainsäädäntöä, joustavammat työmarkkinat ja nopeat lupaprosessit. Nämä kysymykset nousevat nykyään jatkuvasti esiin uusien yritysten perustamisen esteenä. Jos haluamme, että tänne asettautuu lisää yrityksiä, meidän on myös pystyttävä nykyaikaistamaan järjestelmiämme vastaamaan paremmin tulevaisuuden tarpeita, Bergqvist toteaa.

Tapahtumassa julkaistun raportin mukaan myös työvoiman tarjonta on yhä ajankohtaisempi kysymys.

– Yhä useammalla yrityksellä on vaikeuksia löytää tarvitsemiaan työntekijöitä, minkä vuoksi meidän on myös poistettava tarveharkinta. Yritysten on voitava valita, kenet ne haluavat palkata, Bergqvist sanoo.

Suomen maantieteellistä sijaintia on pidetty epävarmuustekijänä yrityksille, kun ne haluavat asettautua Suomeen. Bergqvist puolestaan uskoo, että Suomi on osoittanut vahvuutensa.

– Se, että pystymme säilyttämään vakauden myös kriisiaikoina, on nähtävä suurena etuna. Kriisinhallintakykymme ja huoltovarmuutemme ovat erittäin korkealla tasolla. Tätä meidän pitäisi korostaa enemmän pyrkiessämme houkuttelemaan lisää yrityksiä Suomeen, Bergqvist sanoo.

Nils Torvaldsista päivitettävän jätevesidirektiivin pääneuvottelija

Nils Torvalds (RKP/Renew) on nimetty Euroopan parlamentin pääneuvottelijaksi päivitettävään yhdyskuntajätevesidirektiiviin. Muutoksia direktiiviin tehdään nyt ensimmäistä kertaa 30 vuoteen, ja tavoitteena on parantaa Euroopan jokien, järvien ja merien laatua tiukemmalla sääntelyllä.

Lue edellinen artikkeli

Vihdoinkin translaki voidaan viedä maaliin!

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään saanut valmiiksi mietintönsä sukupuolen vahvistamisesta koskevasta lakiehdotuksesta, eli niin sanotusta Translaista. Useat ihmisoikeuselimet ovat jo pitkään arvostelleet Suomen transsukupuolisuuslainsäädäntöä, joka rikkoo YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta. Lainsäädännön uudistaminen on siksi sisällytetty hallitusohjelmaan, ja tämän myötä hallituksen esitys uudeksi translainsäädännöksi annettiin eduskunnalle syyskuussa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on keskustellut asiasta syksyn aikana ja kuullut laajasti niin asiantuntijoita kuin myös etujärjestöjä. Kansanedustaja, ja valiokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi (RKP) on helpottunut ja iloinen, että mietintö on vihdoin hyväksytty.

Lue seuraava artikkeli