Nils Torvaldsista päivitettävän jätevesidirektiivin pääneuvottelija

Nils Torvalds (RKP/Renew) on nimetty Euroopan parlamentin pääneuvottelijaksi päivitettävään yhdyskuntajätevesidirektiiviin. Muutoksia direktiiviin tehdään nyt ensimmäistä kertaa 30 vuoteen, ja tavoitteena on parantaa Euroopan jokien, järvien ja merien laatua tiukemmalla sääntelyllä.

– Puhdas vesi on hyvinvointimme perusta, ja viime vuosina paineet tätä luonnonvaraa kohtaan ovat kasvaneet. Kuivuuden lisäksi myös uudenlaiset ympäristösaasteet vaikuttavat veden laatuun ja edellyttävät tiukempia toimenpiteitä. Itämeren saastuminen on hyvä esimerkki siitä, miksi emme voi jatkaa entiseen tapaan. Kaikkia valumavesiä, sekä teollisuusalueilta että kotitalouksista peräisin olevia, on säänneltävä tiukemmin, Torvalds sanoo.

Ehdotuksessa asetetaan tiukemmat rajat jäteveden nitraatille ja fosforille, ja se kattaa myös muun muassa lääkkeitä sekä kosmetiikasta peräisin olevia niin sanottuja mikrosaasteita.

– Tiedämme nykyään paremmin, miten eri aineet vaikuttavat meihin ja luontoon pitkällä aikavälillä, ja nyt on korkea aika ottaa alan teknologinen kehitys huomioon lainsäädännössä, Torvalds sanoo.

Ympäristövaliokunnan työ alkaa välittömästi, ja kunnianhimoinen tavoite on saada direktiivi valmiiksi syksyyn mennessä. Täysistuntoäänestyksen odotetaan näin ollen tapahtuvan vuoden loppupuolella. Toiveena on, että loppuneuvottelut neuvoston ja komission kanssa saataisiin päätökseen ennen toukokuussa 2024 pidettäviä Europarlamenttivaaleja.

Terveydenhuolto lähellä sinua ja henkilökohtaista kohtaamista

Sinulla on oikeus elää turvallista elämää kaikissa elämänvaiheissa. RKP:lle on tärkeää, että ihmiset saavat tarvitsemaansa apua ja hoitoa ikääntyessään. Kotihoidon ja kotisairaanhoidon on toimittava, ja tarjolla tulee olla erilaista tuettua asumista kohtuulliseen hintaan. Eduskuntavaaliehdokas Johanna Holmäng korostaa, että myös vanhukset pitää saada äänensä kuuluviin.

Lue edellinen artikkeli

Bergqvist: Tarvitsemme muutoksia, jotta saamme lisää yritysinvestointeja

Amcham Finland ja Business Finland järjestivät keskiviikkona vaalikeskustelun Suomen elinkeinoelämästä, jossa keskityttiin siihen, miten yritysten investointimahdollisuuksia voitaisiin edistää ja tutkimus- ja kehittämisresursseja lisätä. RKP:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist korosti useita toimenpiteitä, joilla Suomesta tehdään entistäkin houkuttelevampi maa investoida.

Lue seuraava artikkeli