Bergqvist: Vihapuhe ja maalittaminen ovat uhkia meidän demokratialle

Tänään vietetään kansainvälistä demokratian päivää. Vaikka elämme Suomessa vahvassa demokratiassa, on asioita, joita meidän on parannettava. Kansanedustaja ja lakivaliokunnan varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist (SFP) haluaa nähdä parempaa keskusteluilmapiiriä yhteiskunnassa.

– Sananvapaus on yksi toimivan demokratian kulmakivistä. Ihmiset näyttävät unohtavan, että sananvapaus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että voi sanoa mitä tahansa. Ihmisiä tulee kohdella kunnioittavasti riippumatta siitä, käydäänkö keskustelua verkossa tai sen ulkopuolella, Bergqvist sanoo.

Keskusteluilmapiiri yhteiskunnassa on kärjistynyt yhä enemmän samalla, kun vihapuhetta ja maalittaminen esiintyy yhä useammin.

– Vihapuhe ja maalittaminen käytetään keinona vaientaa ja nostaa kynnystä osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tämä on vakava ongelma ja uhka meidän demokratialle. Kenenkään ei tulisi pelätä ilmaista itseään, työtehtävissään, luottamustehtävissään tai vapaa-ajallaan, Bergqvist sanoo. 

Tämän vaalikauden aikana on ryhdytty lukuisiin toimiin Suomen oikeusjärjestelmän vahvistamiseksi. Samalla syntyy tarve lainsäädännön päivittämiselle, jotta se vastaisi sitä mitä yhteiskunnassamme nykyään tapahtuu.

– Lakivaliokunta on aikaisemmin vaalikaudella todennut, että viipymättä tulisi selvittää ja arvioida lainsäädännön muutostarpeita, jotta voitaisiin puuttua maalittamiseen tehokkaammin rikosoikeudellisin keinoin. Olen iloinen oikeusministeriön äsken valmistuneesta selvityksestä jossa ehdotetaan, että maalittamisesta tulisi tehdä rangaistavaa. Toivon, että myös seuraava hallitus ottaa tämän asian vakavasti, Bergqvist päättää. 

Euroopan parlamentti hyväksyi kompromissin uusiutuvan energian direktiivin päivittämiseksi

Torvalds: Tärkeä askel mutta työ jatkuu

Lue edellinen artikkeli

Rehn-Kivi: Oikeus elämään ja terveyteen on taattava kaikissa tilanteissa

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään saanut valmiiksi potilasturvallisuuslakia koskevan mietinnön. Valiokunta kannattaa lakiesitystä, joka perustuu riittävän suojatyön takaamiseen tehohoidossa ja kriittisessä kotihoidossa työkiistan aikana, mutta ehdottaa pieniä muutoksia asiantuntijalausuntojen perusteella. Sekä perustuslakivaliokunta että työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ovat myös antaneet lausuntonsa, jotka tukevat lakiesitystä. RKP:n kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi uskoo, että vaikka tilanne on vaikea ja että omaishoitajien turhautumisesta on vahva ymmärrys, meidän on varmistettava, ettei meneillä olevan työtaistelun aikana menetetä ihmishenkiä.

Lue seuraava artikkeli