Euroopan parlamentti hyväksyi kompromissin uusiutuvan energian direktiivin päivittämiseksi

Torvalds: Tärkeä askel mutta työ jatkuu

Euroopan parlamentti äänesti keskiviikkona uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin päivittämisestä. Kompromissi, jota Nils Torvalds (SFP/Renew Europe) on ollut neuvottelemassa ympäristövaliokunnan pääneuvottelijana, hyväksyttiin suurella enemmistöllä: 418 parlamentin jäsentä äänesti puolesta ja 109 vastaan. 111 äänesti tyhjää. Torvalds on tyytyväinen laajaan kannatukseen keskiviikon äänestyksessä.

– Äänestystulos osoittaa, että parlamentin suurimmat poliittiset ryhmät ymmärsivät kompromissin vastaan äänestämisen riskit. Luulen, että useimmat heistä ymmärsivät vihdoin myös, että Euroopan parlamentin kannan vahvistaminen ei tarkoita, että neuvottelut olisivat ohi. Tulos antaa meille kuitenkin hyvän pohjan jatkaa neuvotteluja Eurooppa-neuvoston ja komission kanssa”, Torvalds sanoo.

Nyt hyväksytty direktiiviehdotus on herättänyt paljon huomiota Suomessa. Syynä on tietenkin huoli siitä, että direktiivi sanelisi metsiemme käyttöä energiatarkoituksiin. 

Torvalds ymmärtää huolen ja on jakanut sen koko tähänastisten neuvottelujen ajan. Samalla hän haluaa kuitenkin selventää muutamia viimeaikaisessa julkisessa keskustelussa liioiteltuja tai väärin ymmärrettyjä asioita.

– Nyt hyväksytyn direktiiviehdotuksen mukaan jatkossakin voi käyttää mitä tahansa biomassaa energiatarkoituksiin. Jokainen, joka käyttää metsästä saatavia raaka-aineita energiantuotantoon, voi siis tehdä niin tulevaisuudessakin. Toisaalta kielletään valtiontuki sille osalle biomassaa, joka useissa EU-maissa on johtanut huonosti toimiviin markkinoihin ja kannustanut polttamaan lähes kaiken, mitä käsiinsä saa. Tämä kielto ei vaikuta Suomeen, jossa on jo toimivat markkinat ilman tukia, Torvalds huomauttaa.

Toinen suomalaisessa keskustelussa käsitelty tärkeä kysymys liittyy siihen, minkälaista biomassaa voidaan käyttää, jotta tuotettu energia voidaan lukea uusiutuvaksi. Tässä kohtaa asiat muuttuvat hieman monimutkaisemmiksi, sillä myös kaikenlaisen biomassan hyväksyminen uusiutuviksi energialähteiksi saattaa houkutella joitakin maita saavuttamaan uusiutuvia energialähteitä koskevat tavoitteensa kestämättömällä tavalla. Samalla Suomen kaltaisten maiden voi olla vaikeampi saavuttaa ilmastotavoitteitaan, jos tiettyä biomassaa ei voida laskea uusiutuviksi energialähteiksi. 

Euroopan parlamentin hyväksymässä kompromississa mainitaan tässä asiassa, että meidän tulisi erottaa toisistaan niin sanottu primääribiomassa, joka on peräisin suoraan metsästä, ja biomassa, joka on puutuotteiden jalostuksen sivutuote. Suoranaista kieltoa laskea kumpaakaan biomassatyyppiä uusiutuvaksi energialähteeksi ei mainita, mutta mainitaan pyrkimys siirtyä vähitellen pois primääribiomassan laskemisesta uusiutuvaksi energialähteeksi. 

– Vielä on avoimia kysymyksiä, mutta odotan innolla jatkoneuvotteluja Euroopan parlamentin tuella”, Torvalds toteaa lopuksi.

Torvalds: Unionin tila -puhe täynnä kauniita ajatuksia mutta toteutus jäi epäselväksi

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti keskiviikkona vuotuisen puheensa unionin tilasta. Puhe Euroopan parlamentille sisälsi kaikkea Ukrainan sodasta ja energiakysymyksistä rokotteiden tuotantoon ja demokratian kehityksen tukemiseen sekä EU:n sisällä, että sen ulkopuolella.

Lue edellinen artikkeli

Bergqvist: Vihapuhe ja maalittaminen ovat uhkia meidän demokratialle

Tänään vietetään kansainvälistä demokratian päivää. Vaikka elämme Suomessa vahvassa demokratiassa, on asioita, joita meidän on parannettava. Kansanedustaja ja lakivaliokunnan varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist (SFP) haluaa nähdä parempaa keskusteluilmapiiriä yhteiskunnassa.

Lue seuraava artikkeli