Bergqvist: Viranomaisten läsnäolo saaristossa on turvattava

Eduskunnassa on tänään käyty lähetekeskustelu valtioneuvoston selonteosta sisäisestä turvallisuudesta. Sisäisen turvallisuuden edistämiseksi kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) pitää tärkeänä, että viranomaiset ovat läsnä ympäri maata.

– Taustaltaan tai asuinpaikasta riippumatta on voitava tuntea itsensä turvalliseksi Suomessa. Kun resurssit ovat niukat, on tavallista, että toiminta keskitetään yhä enemmän. Tämä johtaa siihen, että viranomaisten läsnäolo ei ole itsestäänselvyys kaikille suomalaisille. Tieto siitä, että poliisi tai merivartiosto liikkuu alueella, on ennaltaehkäisevä vaikutus, kun puhumme sisäisestä turvallisuudesta, Bergqvist sanoo.

– Myös pelastustoimen läsnäolo antaa meille turvallisuutta. Vapaaehtoisilla palokunnilla ympäri maata on suuri merkitys, ja siksi on tärkeää, että niitä ylläpidetään ja niiden toimintaa kehitetään, Bergqvist jatkaa.

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta korostaa, että rajavartiolaitoksen läsnäolo turvataan itärajan ja saariston harvaan asutulla alueella vähintään nykytasolla.

– Tämä on sydämenasia RKP:lle. Saaristo on ainutlaatuinen, joten on äärimmäisen tärkeää, että on olemassa elin, joka tuntee paikalliset olosuhteet. Paikallisilla merivartiostoasemilla pienillä paikkakunnilla on suuri merkitys toiminnan legitimiteetin ja työllisyyden kannalta. Tämä on huomioitava myös jatkossa, Bergqvist

Wickström: Rantaradan tulevaisuudennäkymiä ei tule ohittaa valtion junaliikenteen hankinnoissa

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee parhaillaan ehdotuksensa junaliikenteestä, jonka valtio hankkii VR:ltä. Kyseinen hankinta ylettyy yhdeksän vuotta eteenpäin.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz: Perhevapaauudistus mahdollistaa tasa-arvoisemman työelämän

Tänään perhevapaauudistuksen käsittely alkaa eduskunnassa. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz on tyytyväinen siihen, että uudistus etenee ja painottaa sen merkitystä perheille.

Lue seuraava artikkeli