Bevara Y-tåget!

SFP:s riksdagsledamöter och många fler åkte Y-tåget på tisdagsmorgonen för att samla in namn till en namnlista som ska överräckas till trafik- och kommunikationsminister Anne Berner.

Trafik- och kommunikationsministeriet och VR meddelade i september att Y-tågen mellan Karis och Helsingfors dras in. Det innebär att bland annat Ingå och Sjundeå blir helt utan tågtrafik.

– Det är ett mycket kortsiktigt beslut som verkar vara fattat endast ur ett snävt ekonomiskt perspektiv. Västnyland kan lätta på huvudstadsregionens tillväxttryck och kommunerna har länge uppmanats att bygga kring kustbanan. Då måste staten också förbinda sig till att underhålla och utveckla trafiken på den. Regionutveckling och trafikpolitik kräver långsiktighet och deras vara eller icke vara kan inte skifta från en regeringsperiod till en annan, säger riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

 

– VR kommer inte att bli mer konkurrenskraftigt genom att skära ner och dra in stationer. Varje dag åker i medeltal 265 personer med Y-tåget från Sjundeå, vilket är mer än dubbelt fler än från någon annan av de stationer där trafiken upphör, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Blomqvist framhåller att de västnyländska kommunerna har för ett par veckor sedan fått ett löfte om en träff med minister Berner för att diskutera Y-tågstrafiken. Han tycker att det är mycket förvånande att ministern valt att fatta detta beslut före diskussionen med regionens representanter.

– I praktiken innebär detta beslut bara att man flyttar pengar från en ficka till en annan. Ersättande alternativ kollektivtrafik måste ändå hittas, säger Adlercreutz.

 

 

 

 

 

 

Kunnilta vedetään matto jalkojen alta

Mikä on tulevaisuuden kunnan tehtävä, kysyvät Carl Haglund ja Anna-Maja Henriksson

Lue edellinen artikkeli

Haglund: Älkää tuhotko suhteita Ruotsiin, ministeri Soini!

Ulkoministeri Soinin Ruotsipolitiikka hämmästyttää Rkp:n puheenjohtajaa Carl Haglundia.

Lue seuraava artikkeli