Suomen kansainvälistä puolustusyhteistyötä tulee laajentaa.
Pohjoismaat ovat luonteva lähtökohta Suomen puolustuspolitiikalle. Haluamme erityisesti jatkaa ja syventää Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyötä. Meillä on demokraattisten maiden kanssa tiivis, luottamukseen perustuva sotilas- ja turvapoliittinen allianssi tavoitteena rauhan ylläpitäminen ja konfliktien torjunta.

RKP on määrätietoisesti tehnyt työtä Suomen Nato-jäsenyyden eteen.

Andreas Elfving

Ministerin erityisavustaja (Adlercreutz)

Yhteystiedot »