Biaudet kiittää kriisinhallintakomitean mietintöä: Komitea suosittaa aktiivista osallistumista

Kansainvälisen vastuun ja keskinäisriippuvuuden merkitystä ei voi korostaa liikaa. Tätä painottaa kansanedustaja Eva Biaudet, joka on ollut RKP:n jäsen kriisihallinnan parlamentaarisessa komiteassa.

– Komiteatyö on ollut parhaimmillaan syvällistä keskustelua ja aitoa vuorovaikutusta. Olemme keskittyneet siihen, miten Suomen kansainvälistä osallistumista kriisinhallintatoimintaan voisi kehittää mahdollisimman vaikuttavaksi, jotta kohdemaan ja sen ihmisten kokonaisturvallisuus voidaan varmistaa, Biaudet sanoo. 

– Olen erityisen iloinen siitä, että komitea suosittaa aktiivista ja monipuolista osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan, hän lisää.

Siviilikriisinhallintaoperaatioissa naisten osallistuminen ja osaamisen hyödyntäminen on onnistunut paremmin kuin sotilaallisen kriisinhallinnan puolella. 

– Meidän täytyy jatkaa työtä naisten osallistumisen vahvistamiseksi. Tavoitteena on, että kulloinkin lähetettävistä asiantuntijoista puolet olisi naisia, puolet miehiä. On syytä tarkemmin selvittää miten naisten osallistumista voisi aktiivisemmin nostaa. Tulee myös selvittää, onko esimerkiksi olemassa esteitä, joko asenteissa tai käytännöissä, jotka ohjaavat naisia pois meidän sotilaallisen kriisinhallinnan tehtävistä, Biaudet sanoo.

Kriisinhallintakomitean johtopäätökset julkaistiin tänään. Komitean puheenjohtajana on toiminut valtiosihteeri Johanna Sumuvuori.

Henriksson: Kestävän kasvun ohjelma tulee nähdä mahdollisuutena uudistaa Suomea

Hallitus esitteli tänään Suomen kestävän kasvun ja elpymisen alustavan ohjelman. Ohjelman rahoituksesta, joka nyt käsittää noin 2,1 miljardia euroa, puolet menee vihreään siirtymään, neljännes digitalisaatioon ja lähes 500 miljoonaa tutkimukseen ja kehitykseen. RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, joka on edustanut RKP:tä ministerityöryhmässä, näkee Suomelle mahdollisuuden olla esimerkiksi vihreän siirtymän edelläkävijä.

Lue edellinen artikkeli

Bergqvist: Kunnilla on tärkeä rooli ilmastotyössä

Kunnat ovat ratkaisevassa roolissa ympäristökysymyksissä ja Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Monet kunnat ovat edelläkävijöitä alueellisesti sopeutettujen ilmastoratkaisujen löytämisessä ja tukevat siten kestävää elinkeinotoimintaa ja ympäristötietoista työllisyyspolitiikka kunnassa.

Lue seuraava artikkeli