Blomqvist: Hyvä että luontoarvoja ja metsästystä turvataan osassa Uudenmaan suojelualueita

– Olen iloinen päätöksestä perustaa uusia suojelualueita Uudellamaalle ja siitä, että luontoarvoja turvataan rajoittamatta metsästysmahdollisuuksia täysin, sanoo Thomas Blomqvist, pohjoismaisen yhteistyön ja tas-arvon ministeri. Suojelualueita perustamalla edistämme arvokkaita uusmaalaisia luontoarvoja samalla tiedostaen metsästyksen tärkeän roolin liikenneturvallisuuden, luonnon monimuotoisuuden sekä virkistyksen kannalta.
Valtioneuvosto on tänään päättänyt perustaa 29 luonnonsuojelualuetta valtion maille Uudellamaalla. Kokonaispinta-ala on 5 883 hehtaaria, josta 5 099 hehtaaria maa-alueita ja 784 hehtaaria vesialueita. Ympäristöministeriön asetuksella suojellaan tämän lisäksi 2 300 hehtaaria.

– Metsästystä sallimalla huolehditaan siitä, ettei vieraslajien tai vahingollisten lajien määrä kasva liian isoksi. Täten metsästyksellä on suuri rooli myös luontoarvoja ajatellen, tähdentää ministeri Blomqvist. Perustettavilla alueilla huomioidaan mahdollisuudet muun muassa valkohäntäpeuran, villisian, minkin ja supin metsästykseen.

Esimerkiksi valkohäntäpeurakanta on kasvanut hyvin voimakkaasti Etelä-Suomessa muun muassa heikentäen liikenneturvallisuutta monin paikoin. Liian suurella villisika-, minkki- ja supikanalla on taas hyvin kielteinen vaikutus esimerkiksi metsäkanalintujen kannalta.

Metsäkauriita on jatkossa mahdollista metsästää mm Inkoon Stormossenin alueella, Kirkkonummella sijaitsevalla Finnträsketin alueella, Raaseporissa sijaitsevalla Långån alueella sekä Tammisaaren rannikon luonnonsuojelualueella.

Hirvieläinten ajo olisi pääsääntöisesti sallittava alueilla jolla metsästys on kielletty ja ajoalueita saa jatkossakin laskea mukaan metsästysalueen kokoon. Erityisesti Uudenmaan pirstaleisilla mailla tämä kysymys on merkityksellinen.

Ollikainen: Suomi sai ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman

Valtioneuvosto on tänään luovuttanut ensimmäisen valtakunnallisen liikennesuunnitelman eduskunnalle. Suunnitelma, joka ulottuu vuoteen 2032 asti, pyrkii lisäämään pitkäjänteisyyttä liikenteeseen liittyvään päätöksentekoon. Liikennesuunnitelma on valmisteltu valtioneuvoston vuonna 2019 asettamassa parlamentaarisessa työryhmässä.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson: Suuren luokan läpimurto!

RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson iloitsee Johnson Mattheyn ja Suomen Malmijalostuksen päätöksestä sijoittautua Vaasaan. Suomen akkustrategian toimet ja Suomen Malmijalostus Oy:n pääomittaminen tuottavat tulosta ja johtavat akkuklusterin rakentamiseen Vaasaan.

Lue seuraava artikkeli