Blomqvist: Oman aikansa lisätalousarvio

Hallitus päätti tänään neljännestä lisätalousarviosta. Ministeri Thomas Blomqvistin mukaan lisätalousarvio antaa tulevaisuudenuskoa ja on samalla askel oikeaan suuntaan kun Suomea viedään taloudellisesti ulos koronakriisistä.

– Lisätalousarviossa on useita panostuksia, jotka edesauttavat minimoimaan kriisin seurauksia ja luovat pohjan paremmalle tulevaisuudelle. Paketti, josta hallitus on päättänyt tukee sekä kuntia, yrittäjiä että infrastruktuuria, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist sanoo.

– On hyvä, että panostamme nyt lapsiin ja nuoriin, koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen. Se on tärkeä investointi tulevaisuutta ajatellen, Thomas Blomqvist sanoo. 

Kuntien talous kärsii voimakkaasti kriisistä, kun verotulot sekä palkkatuloista että yhteisöverotuksesta vähenevät samaan aikaan kun kuntien kustannukset esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluista kasvavat.

– Olen tyytyväinen päätöksestä, että kuntia ensisijaisesti hyvitetään todellisten verotulojen menetyksestä. Tämän antaa oikeudenmukaisemman jakauman, ministeri Blomqvist sanoo.

Lisätalousarviossa on isoja panostuksia yritysten tukemiseen. Esimerkiksi kustannustuki otetaan käyttöön minimoidakseen riskiä siitä, että muuten hyvinvoivia yrityksiä uhkaa konkurssi.

– Yritykset takaavat tuloja tähän maahan ja luovat työpaikkoja. Siksi on tärkeää, että heille luodaan menestyksen edellytyksiä. Pitkällä aikavälillä heidän on oltava hyvin varustautuneita kun kansainväliset markkinat lähtevät käyntiin.

Hallitus esittää tie- ja raidepanostuksia sekä uusien projektien muodossa että teiden ylläpidon parantamiseen.

-Näillä panostuksilla on konkreettinen ja tärkeä vaikutus yrittäjille, asukkaiden viihtyvyydelle ja ympäristölle. Olen tyytyväinen siihen, että määrärahaa perustiepidolle korotetaan 30 mijoonalla eurolla. Rannikkoseutu hyötyy myös tästä. Uudenmaan näkökulmasta on positiivista, että valtatie 25:n alikulku Lepissä Karjaalla nyt voidaan toteuttaa ja Loviisan ja Lahden välisen rautatieosuuden ylläpitoon panostetaan enemmän, ministeri Blomqvist sanoo.

Henriksson: Kantatie 68 ja Lagmansgårdenin uudisrakennus saavat tukea lisätalousarviossa

RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on tyytyväinen niihin panostuksiin, jotka hallituksen lisätalousarvio tuo Pohjanmaalle. Elvytystoimenpiteiden joukossa on Kolpin rautatiesillan uusiminen, neljännen eritasoliittymän rakentaminen valtatie 8 ja kantatie 68 risteykseen Edsevössä ja valtuutus aloittaa uuden Lagmansgårdenin koulukodin rakentaminen.

Lue edellinen artikkeli

Bergqvist on tyytyväinen Paraistenväylälle osoitetusta 0,5 miljoonasta!

Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) on erittäin iloinen siitä, että Paraistenväylä on niiden liikennehankkeiden listalla, joille hallitus tänään on myöntänyt rahaa. Neljännen lisäbudjetin puitteissa E18-moottoritien ja Kirjalansalmen sillan välisen uuden tien suunnitteluun on varattu 500 000 euroa.

Lue seuraava artikkeli