Blomqvist: Sukupuolten tasa-arvon vahvistamiseksi tarvitaan pitkäjänteistä työtä

Eduskunta käsitteli tänään (1.2) palautekeskustelussa valtioneuvoston tasa-arvopoliittista selontekoa. Selonteossa hallituksen tasa-arvopolitiikka on muotoiltu seitsemän pitkän aikavälin tavoitteen kautta sekä kansalliselle että kansainväliselle tasa-arvopolitiikalle. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist on johtanut selonteon valmiiksi saamista ja on tyytyväinen, että raportin käsittely on edennyt näin pitkälle.

– Raportissa määritellään ensimmäistä kertaa pitkän aikavälin kansalliset tasa-arvotavoitteet, jotka ulottuvat usealle hallituskaudelle. Toivon, että nämä tavoitteet muodostavat puitteet tasa-arvopolitiikan kehittämiselle ainakin seuraavalle vuosikymmenelle. Tasa-arvokysymykset ovat perus- ja ihmisoikeuksia, joita on puolustettava nyt ja tulevaisuudessa, ministeri Blomqvist sanoo.

Sukupuolten tasa-arvo vaikuttaa lähes kaikkeen yhteiskunnan toimintaan ja siksi se on otettava huomioon päätöksenteossa.

– Jotta tämä onnistuisi, meidän on kaikessa päätöksenteossa otettava huomioon tasa-arvonäkökohta, eli mitä seurauksia eri toimilla ja päätöksillä on eri sukupuolille. Olemme tällä hallituskaudella kyenneet parantamaan tasa-arvonäkökulmaa talousarvion valmistelussa, mutta vaaditaan vielä pitkäjänteistä työtä, jotta siitä tulee luonnollinen ja itsestään selvä osa valmistelua ja päätöksentekoa.

Naisiin kohdistuva väkivalta on mietinnön keskeinen teema, ja tämän hallituskauden aikana on toteutettu useita toimenpiteitä.

– Olemme hyväksyneet Istanbulin sopimuksen toteutussuunnitelman 2022-2025. Suunnitelman toteutumista valvova naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjuntatoimikunta on saanut pääsihteerin ja rahoitusta toimintaansa. Olemme myös lisänneet seksuaalisen väkivallan uhrien Seri-tukikeskusten määrää ja turvakotien verkosto on kasvanut. Verkoston laajentamisen ja nykyisten turvakotien ylläpitämisen tulee olla prioriteetteja myös tulevina vuosina, Blomqvist sanoo.

– Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on keskeinen painopiste myös Suomen EU-politiikassa ja ulkopolitiikassa. Tästä tehtävästä on tulossa yhä tärkeämpi, koska valitettavasti monissa paikoissa vastustetaan tyttöjen, naisten, sukupuolivähemmistöjen ja seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoa ja oikeuksia. Meidän on jatkettava pitkäjänteistä ja järjestelmällistä työtämme tällä alalla. Tavoitteemme olla tasa-arvon johtava maa velvoittaa meitä ja meidän on oltava vahva ääni kansainvälisessä tasa-arvopolitiikassa, Blomqvist sanoo.

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, joka on antanut mietinnön selonteosta pitää tärkeänä, että tasa-arvopoliittinen selonteko toimitetaan eduskunnalle noin kymmenen vuoden välein, ja katsoo, että seuraavan raportin aika on vuonna 2031.

Kansanedustaja Sandra Bergqvist on nimitetty edustajaksi Etelä-Suomen neuvottelukuntaan

Kansanedustaja ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist on nimitetty Varsinais-Suomen edustajaksi Etelä-Suomen neuvottelukuntaan. Neuvottelukunta toimii Etelä-Suomen maakuntien yhteistyö-​ ja edunvalvontaelimenä, ja Varsinais-Suomen edustajat nimitettiin maakuntahallituksen kokouksessa maanantaina.

Lue edellinen artikkeli

Uudenmaan RKP asetti uusia eduskuntavaaliehdokkaita

Suomen ruotsalainen kansanpuolueen Uudenmaan piirihallitus asetti uusia ehdokkaita tuleviin eduskuntavaaleihin 2.4.2023. Emmi Thompson ja Håkan Blomberg Espoosta, Kjell Törner Porvoosta sekä Karl Åberg Inkoosta asetettiin ehdokkaiksi 2. helmikuuta.

Lue seuraava artikkeli