Blomqvist: Tärkeä päätös maan omavaraisuuden kannalta

Hallitus päätti tänään 300 miljoonan euron tuesta kotimaisen maatalouden turvaamiseksi.

– Hallituksen esittämä tukipaketti on erittäin tärkeä. Tämä on kiireellinen toimenpide, jotta voimme varmistaa maanviljelijöiden mahdollisuudet tuottaa kotimaista ruokaa siitä huolimatta, että maatalous on keskellä vakavaa kustannuskriisiä. Tukipaketti ei ole tärkeä ainoastaan maataloudelle ja maanviljelijöille vaan myös omavaraisuudellemme ja huoltovarmuudellemme tilanteessa, jossa Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan horjuttaa maataloustuotteiden maailmanmarkkinoita, Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist sanoo.

– Päätös tarkoittaa muun muassa, ettäkorotamme väliaikaisesti tiettyjä kansallisia tukia noin 150 miljoonalla eurolla ja maatalouden energiaverojen palautuksia 45 miljoonalla eurolla tämän vuoden aikana. Nämä ovat varsin nopeavaikutteisia toimenpiteitä, jotka parantavat viljelijöiden maksuvalmiutta, Blomqvist toteaa.

Energiaomavaraisuuden saavuttamisen ja fossiilisista polttoaineista poissiirtymisen nopeuttamiseksi pakettiin kuuluu myös useita muita toimenpiteitä, kuten vaihtoehtoisten energiamuotojen investointituki, biokaasun asemaa vahvistava tuki ja ravinteiden talteenoton parantamiseen tähtäävät toimenpiteet.

– Lyhyellä aikavälillä tärkeintä on yrittää ratkaista akuutti kustannuskriisi. Pidemmällä aikavälillä on myös tärkeää, että teemme itsemme riippumattomiksi fossiilisista polttoaineista, nostamme huoltovarmuustasoa ja parannamme maataloustuottajien taloutta, Blomqvist sanoo.

Hallitus pyrkii lähitulevaisuudessa tekemään myös muita pienempiä päätöksiä elintarviketuotannon turvaamiseksi. Muun muassa Ukrainan kriisin vuoksi EU on väliaikaisesti lieventänyt tiettyjä tiukkoja yhteisen maatalouspolitiikan sääntöjä.

– Hallitus tarkastelee nyt tätä mahdollisuutta ja sitä, miten voimme hyödyntää muutettuja sääntöjä sellaisella tavalla, joka hyödyttäisi suomalaista tuotantoa tässä vaikeassa tilanteessa, Blomqvist sanoo.

Bergqvist pitää kiinteistöverouudistusta täysin järjettömänä – saaristoon ehdotetaan jopa 244 prosentin korotus kiinteistöjen verotusarvoon

Hallitusohjelman mukaisesti toteutetaan kiinteistöverouudistus, jossa otettaisiin nykyistä paremmin huomioon maapohjan ja rakennusten markkina-arvo. Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) suhtautuu erittäin kriittisesti lausuntokierroksella olevaan ehdotukseen. RKP ei ole hyväksynyt lausuntokierroksella olevaa kiinteistöverouudistuksen ehdotusta.

Lue edellinen artikkeli

Biaudet: Postin hinnoittelu vaarantaa median monimuotoisuuden ja vaikuttaa erityisesti Hufvudstadsbladetiin

Kansanedustaja Eva Biaudet on jättänyt kirjallisen kysymyksen Postin hinnoittelusta ja median monimuotoisuuden vaarantumisesta pääkaupunkiseudulla.

Lue seuraava artikkeli