Borgarsdóttir Sandelin: Pitkäaikainen ja kestävä asumispolitiikka

Helsingin kaupunginvaltuusto on eilen hyväksynyt asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelman (AM-ohjelma). Valtuuston jäsen Silja Borgarsdóttir Sandelin, joka piti RKP:n ryhmäpuheenvuoron, on tyytyväinen ohjelmaan.

–    Yhteiskunnan tehtävä on luoda puitteet pitkäaikaiselle asumispolitiikalle, joka tukee sosiaalista yhdenvertaisuutta, joka on ekologisesti kestävä ja jota ei rasita turhat säännökset. Asuminen on tärkeä osa arjen turvallisuutta.  Asumisen ja siihen liittyvä maankäytön toteutusohjelma on kasvavalle kaupungille, kuten Helsingille, tärkeä ja osa vastuullista politiikkaa vastattaessa väestönkasvun haasteisiin, sanoo valtuuston jäsen Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet ovat kattavia ja koskevat asuntotuotannon määrää, maankäytön suunnittelua, maapolitiikka, hallinta- ja rahoitusmuotoja, huoneistotyyppijakauman ohjaamista, asukasrakenne ja erityisryhmiä, kaupunkiuudistusta, projektialueita, täydennysrakentamista ja asuntokannan kehittämistä.

AM-ohjelma luo pohjan helsinkiläisten asumiselle ja on välttämätön, jotta voidaan parantaa hyvinvointia ja tarjota yhä useammalle ihmisille kodin Helsingistä. Meille RKP:ssä on ollut tärkeää muun muassa määrittää uudistuotannon osuus, jonka pitäisi nyt olla vähintään 7000 taloa, turvata palveluiden saatavuus asukasmäärän kasvaessa ja että puurakentamisen osuutta kasvatetaan vuosittain. Meille on myös keskeistä, että asuntotuotanto toteutetaan kestävällä tavalla, jotta luonto ja viheralueet säilyvät. Olemme tyytyväisiä tavoitteeseen poistaa Hitas-järjestelmä nykymuodossaan ja korvata se oikeudenmukaisemmalla järjestelmällä.

 

Helsingin RKP hyväksyi budjettisopimuksen: turvaa palvelut, kasvun sekä taloudellisesti kestävän ja pitkän aikavälin linjan

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen kaupunginvaltuustoryhmä hyväksyi kokouksessaan keskiviikkona sopimuksen Helsingin ensi vuoden budjetista kokoomuksen, vihreiden ja sosiaalidemokraattien kanssa.

Lue edellinen artikkeli

Vörlund-Wallenius on Turun RKP:n pormestariehdokas ja Töttermanin puheenjohtajuus jatkuu

Turun RKP piti syyskokouksensa 12. marraskuuta. Anna-Karin Tötterman valittiin yksimielisesti jatkamaan Turun RKP:n puheenjohtajana vuonna 2021. Syyskokouksessa valittiin myös uusi hallitus vuodelle 2021. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin: Sonja Rosenqvist, Camilla Sandell, Markus Blomquist, Johan Nyman, Gustaf Selén, Mats Nyman ja Johan Werkelin.

Lue seuraava artikkeli