Bra att regeringen backar

Regeringen backar sitt beslut att skära pensionärernas bostadsbidrag

– Det är bra att regeringen backar och lyssnar på oppositionen. Det säger Anna-Maja Henriksson (SFP) efter att det i dag blev klart att regeringen backar från sitt beslut att skära ned på pensionärernas bostadsbidrag. Svenska riksdagsgruppen har ansett att nedskärningen på 65 miljoner är orimlig och att den slår hårt mot personer med små pensioner. Gruppen har i sin alternativa budget krävt att nedskärningen återtas. Social- och hälsovårdminister Hanna Mäntylä (Sannf) bekräftade på måndagen i Helsingin Sanomat att bostadsbidraget hålls oförändrat. Regeringen har även bestämt att sparmålsättningen på 50 miljoner euro när det gäller läkemedelsersättningar halveras.

– Det är också bra att regeringen ser över ersättningarna. Vi har efterlyst ett gemensamt kostnadstak för självriskerna när det gäller mediciner, resor och avgifter. Det är viktigt att vi får ett system som beaktar pensionärens helhetssituation, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Christoffer Hällfors och Anna Strömberg blir kontaktchefer

Christoffer Hällfors (pol.mag.) och Anna Strömberg (ekon.mag.) har valts till kontaktchefer vid Svenska folkpartiet i Finland.

Lue edellinen artikkeli

Haglund: Perheen merkitys kotoutumisessa keskeinen

Kaikilla oleskeluluvan saaneilla on lain mukaan oikeus perheenyhdistämiseen, puhumattakaan siitä, että oikeus perheeseen on ihmisoikeus, jolla on yhteiskunnan ja valtion suoja.

Lue seuraava artikkeli