EFSI-rahasto on hyvä väline vauhdittamaan EU:n talouskasvua

EU-kommissio antoi tämän viikon Strasbourgin täysistunnossa Europarlamentille suunnitelman Euroopan Strategisten investointien rahasto-ohjelmasta (EFSI).

Europarlamentaarikko Nils Torvaldsin mielestä EFSI-rahasto on hyvä väline yritysten investointien toiminta-edellytyksien luomiselle, kun rahasto samalla toimii pk-yritysten edunvalvojana.

– Hyväksyttyjen EFSI-projektien on tärkeää tuoda eurooppalaista lisäarvoa ja niiden kautta on myös mahdollista ottaa suurempia riskejä kuin tavallisissa Euroopan Investointipankin (EIB) projekteissa. Samalla on kuitenkin myös panostettavaa projektien laatuun, painottaa Torvalds.

– Meidän on lakattava antamasta lähes ilmaista EU-rahaa erilaisiin projekteihin. Nyt kannattaa alkaa myöntää lainaa ja vakuuksia sellaisille projekteille, joilla on suurempi etukäteisvalvonta ja joita seurataan paremmin.

– Eurooppalaisen tilintarkastustuomioistuimen viimeisessä raportissa tulee selvästi ilmi EU-varojen valitettava väärinkäyttö, erityisesti koheesiorahastoissa.

– Taustalta löytyy tavoite vakiinnuttaa EFSI-rahasto. Odotan innolla kommission EFSI-evaluointia ja heidän ehdotustaan siitä, miten rahastoa voidaan jatkaa.

Turvapaikkalait on kohtuullistettava

Perheiden yhdistämistä koskevat lait tulee muuttaa täysin päinvastaiseen suuntaan kuin mitä hallitus esittää, sanoo eduskunnan hallintovaliokunnan jäsen Thomas Blomqvist.

Lue edellinen artikkeli

Torvalds selvittää Panama-papereita

Euroopan parlamentti on päättänyt asettaa selvityskomitean tarkastelemaan niin kutsuttujen ”Panamapapereiden” veropaosta tekemiä paljastuksia.

Lue seuraava artikkeli